Chat regels

Ingangsdatum: 16 november 2023

Deze webpagina vormt een bindend juridisch document en is een integraal onderdeel van de Gebruikersovereenkomst (hierna te noemen de "Overeenkomst") voor onze videochat applicatie — CooMeet (hierna te noemen de "Applicatie"). De term "Applicatie" omvat en verwijst ook naar de website https://coomeet.com.

Je kunt de volledige versie van onze gebruikersovereenkomst lezen op https://coomeet.com/nl/agreement.

Verplichte regels

Indien wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat je minderjarig bent, dan zal je gevraagd worden een bewijs van leeftijd te leveren. Als wij je om een bewijs van je leeftijd hebben gevraagd, dan moet je alle gevraagde informatie en documenten verstrekken om je leeftijd te verifiëren. Als je niet alle gevraagde informatie verstrekt, dan heeft het Bedrijf het recht de Overeenkomst, en daarmee je lidmaatschap, onmiddellijk te beëindigen, met of zonder passende kennisgeving ("permanent verbod"). In geval van beëindiging van deze Overeenkomst word je recht op toegang tot en gebruik van de Applicatie ingetrokken.

Bij het gebruik van de Applicatie is het volgende ook TEN STRENGSTE VERBODEN om:

  • Naakt of halfnaakt voor de camera staan;
  • Geslachtsdelen laten zien;
  • De geslachtsdelen aanraken, zelfs door de kleren heen;
  • Ondergoed laten zien;
  • Uitzending van foto/video-inhoud van erotische/pornografische aard;
  • Obsceniteiten of andere taal gebruiken die beledigend is voor je chatpartner;
  • Je webcam uitschakelen of weg richten van je gezicht. Je gezicht moet in close-up zichtbaar zijn;
  • Screenshots of je camera gebruiken om foto/video Content in Chat uit te zenden, zelfs wanneer je zelf in die foto/video Content voorkomt.

Regelovertreders worden verbannen. De duur van de ban wordt bepaald door de applicatiebeheerders, en kan variëren afhankelijk van de overtreding.

Let op: je camera moet je gezicht en geklede lichaam laten zien. Je gezicht niet in het frame laten zien is alleen toegestaan met Premium actief.

Deze regels gelden niet voor privé chats met Gebruikers die je vriendschapsverzoeken hebben geaccepteerd en in je vriendenlijst staan.