18 U.S.C. 2257 Kennisgeving van naleving

In overeenstemming met de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Sectie 2257 (Child Protection and Obscenity Enforcement Act of 1988) en andere internationale wetten, hebben alle modellen die op de site zijn geregistreerd of op de een of andere manier gebruik maken van de diensten van de site de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Coomeet.com doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle geregistreerde modellen of personen die het Coomeet.com platform gebruiken de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en volwassen zijn.

Disclaimer, inhoud van derden

Coomeet.com produceert NIET het op de site geplaatste materiaal, huurt NIET, sluit GEEN contracten af, beheert NIET, organiseert GEEN erotische of pornografische projecten waarbij modellen betrokken zijn, neemt GEEN enkele deelneming en organiseert GEEN evenementen waarbij modellen betrokken zijn die op de site geregistreerd staan.

Elke persoon die zich heeft geregistreerd als model bij Coomeet.com kan zijn foto en video maken en publiceren of communiceren via Coomeet.com platform onafhankelijk en ZONDER enige deelname van vertegenwoordigers van de site administratie.

Vertegenwoordigers van de siteadministratie controleren uitsluitend het gepubliceerde materiaal om ervoor te zorgen dat dit materiaal voldoet aan de beginselen van fatsoen en geaccepteerde fatsoensnormen.

Coomeet.com keurt het maken en plaatsen van materiaal dat duidelijk obsceen is NIET goed en ondersteunt dit ook NIET. Bovendien behouden vertegenwoordigers van de administratie zich het recht voor om alle materialen te verwijderen die naar hun mening duidelijk obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk zijn.

Inhoud van de administratie of vertegenwoordigers van de site administratie

De inhoud van de administratie of de vertegenwoordigers van de site is in geen geval erotisch of pornografisch, en valt daarom niet onder de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Sectie 2257.

Opslag van documenten

Alle documenten die de leeftijd van de modellen bevestigen, evenals andere documenten, beelden en verslagen worden opgeslagen op het onderstaande adres. Alle documenten, beelden en verslagen voldoen aan de Amerikaanse wet 18 U.S.C. Sectie 2257 en bevestigen dat de activiteiten van Coomeet.com legaal zijn en in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de wet.