Zasady czatu

Data wprowadzenia: 8 lutego 2019

Ta witryna stanowi odpowiednik wiążącej umowy i stanowi integralną część Regulaminu (dalej nazywanego „Umową”) naszej aplikacji wideo-czatu — CooMeet (dalej nazywanej „Aplikacją”). Termin „Aplikacja” obejmuje również i odnosi się do strony https://coomeet.com.

Pełna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem https://coomeet.com/pl/agreement.

Zasady obowiązkowe

W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do Twojej pełnoletności, poprosimy o okazanie dowodu tożsamości. Jeśli poprosimy Cię o okazanie dowodu tożsamości, musisz przedstawić wymagane informacje i dokumenty w celu weryfikacji Twojego wieku. Jeśli nie przedstawisz żądanych informacji, Firma ma prawo natychmiastowo rozwiązać Umowę i anulować Twoją subskrypcję z lub bez uprzedzenia („blokada permanentna”). W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Twoje prawa dostępu i użytkowania Aplikacji zostaną cofnięte.

Podczas korzystania z Aplikacji ŚCIŚLE ZABRANIA SIĘ również:

  • Występowania przed kamerą nago lub pół-nago.
  • Pokazywania genitaliów.
  • Dotykania genitaliów nawet przez ubrania.
  • Pokazywania bielizny.
  • Nadawanie treści foto/wideo o charakterze pornograficznym/erotycznym.
  • Przeklinania oraz używania języka obraźliwego dla partnera czatu.
  • Wyłączania kamery lub kierowania jej z dala od twarzy. Twoja twarz powinna być widoczna z bliska.
  • Korzystania ze zrzutów ekranu lub kamery w celu transmisji treści czatu w formie fotografii lub wideo, nawet jeśli Ty występujesz w tych treściach.

Osoby nieprzestrzegające tych zasad zostaną zablokowane. Okres blokady zostanie określony przez administratorów Aplikacji, a czas trwania blokady będzie zależny od przewinienia.

Uwaga: kamera musi pokazywać twarz i ciało w ubraniu.

Regulamin ten nie obejmuje prywatnych czatów z Użytkownikami, którzy zaakceptowali Twoją prośbę o nawiązanie znajomości i są na liście Twoich znajomych.