Cookiebeleid

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën waarmee deze Applicatie de hieronder beschreven doelen kan bereiken. Met deze technologieën kan de Eigenaar in de loop van de tijd toegang krijgen tot informatie en informatie opslaan (bv. door een Cookie te gebruiken) of hulpprogramma's gebruiken (bv. door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker tijdens de interactie met deze Applicatie.

Om het eenvoudig te houden, worden al deze technologieën in dit document "Trackers" genoemd — tenzij er een reden is om onderscheid te maken.
Hoewel Cookies bijvoorbeeld op zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over Cookies te praten in de context van mobiele apps, omdat cookies browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document de term Cookies uitsluitend gebruikt om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Bepaalde doelen waarvoor Trackers zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Na het geven van toestemming kan deze altijd vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Deze Applicatie gebruikt Trackers die direct door de Eigenaar worden beheerd (zogenoemde eigen Trackers) en Trackers voor het verstrekken van diensten die door derden worden aangeboden (zogenoemde Trackers van derden). Tenzij anders wordt aangegeven in dit document hebben externe leveranciers toegang tot door hen beheerde Trackers.

De geldigheidsperiodes en vervaltermijnen van eigen Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die door de Eigenaar of de betreffende leverancier is ingesteld. Sommige hiervan vervallen na beëindiging van de browsersessie van de Gebruiker.

Naast wat is aangegeven in de beschrijvingen in elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer precieze en bijgewerkte informatie over de levensduurspecificatie, evenals alle andere relevante informatie — zoals de aanwezigheid van andere Trackers — vinden in het gekoppelde privacybeleid van de betreffende externe leveranciers of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Voor meer informatie voor consumenten in Californië en hun privacyrechten kunnen Gebruikers kunnen het privacybeleid lezen.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Applicatie en de levering van de Dienst

Deze Applicatie gebruikt zogenoemde technische Cookies en andere vergelijkbare Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Trackers van derden

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Applicatie.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.
Verwerkte Persoonsgegevens: Trackers.
Verwerkingslocatie: VS — Privacybeleid.

Hosting-en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van Gegevens en bestanden waarmee deze Applicatie kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze Applicatie.

Bepaalde van de hieronder aangegeven diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Akamai Content Delivery Network (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai is een hostingservice die wordt aangeboden door Akamai Technologies, Inc.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.
Verwerkingslocatie: VS — Privacybeleid.

Andere activiteiten waarbij Trackers worden gebruikt

Meting

Deze Applicatie gebruikt Trackers om bezoeken te meten en gedrag van Gebruikers te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.
Verwerkingslocatie: VS — Privacybeleid — Opt Out; Ierland — Privacybeleid — Opt Out.
Opslagduur:

 • AMP_TOKEN: 1 uur
 • _ga: 2 jaar
 • _gac*: 3 maanden
 • _gat: 1 minuut
 • _gid: 1 dag

Google Ads conversietracking

De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Applicatie.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.
Verwerkingslocatie: VS — Privacybeleid; Ierland — Privacybeleid.
Opslagduur:

 • IDE: 2 jaar
 • test_cookie: 15 minuten

Gedragsgerichte targeting en advertenties

Deze Applicatie gebruikt Trackers om gepersonaliseerde marketingcontent te verstrekken op basis van gedrag van Gebruikers en voor het beheren, laten zien en volgen van advertenties.

Bepaalde door de Eigenaar gebruikte diensten zijn aangesloten bij het IAB Transparency and Consent Framework, een initiatief dat verantwoorde privacypraktijken in de digitale advertentiesector mogelijk maakt — en zo Gebruikers meer transparantie en controle biedt over hoe hun gegevens worden gebruikt voor het volgen van advertenties. Gebruikers kunnen hun advertentievoorkeuren op elk gewenst moment aanpassen door het paneel met advertentievoorkeuren te openen vanuit de cookiemelding of via de betreffende link op deze Applicatie.

Deze Applicatie is aangesloten bij het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan de Specificaties en het Beleid hiervan.

Adverteren

Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Applicatie, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Applicatie. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt-outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het in het onderdeel “Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties” in dit document.

Google DV360

Google DV360 is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, die de Eigenaar in staat stelt om advertentiecampagnes te plannen en te beheren. Dit omvat het ontwerpen van advertenties, het tonen ervan aan het juiste beoogde publiek, het bieden door middel van geautomatiseerde beslissingstools (zogeheten "automatisch bieden") en het meten van de prestaties van de campagne.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle Trackers voor de personalisering van advertenties uit te schakelen door te gaan naar: Google Advertentie-instellingen.
Als u meer wilt weten over Google's gebruik van Gegevens, gaat u naar Google's partner policy.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.
Verwerkingslocatie: VS — Privacybeleid; Ierland — Privacybeleid.
Opslagduur:

 • AID: 2 jaar
 • ANID: 2 jaar
 • Conversion: 3 maanden
 • DSID: 14 dagen
 • FCNEC: 1 jaar
 • FLC: 10 seconden
 • FPAU: 3 maanden
 • FPGCLAW: 3 maanden
 • FPGCLDC: 3 maanden
 • FPGCLGB: 3 maanden
 • IDE: 2 jaar
 • NID: 6 maanden
 • RUL: 1 jaar
 • TAID: 14 dagen
 • __gads: 2 jaar
 • __gsas: 2 jaar
 • _gac_: 3 months
 • _gac_gb_: 3 months
 • _gcl_au: 3 months
 • _gcl_aw: 3 months
 • _gcl_dc: 3 maanden
 • _gcl_gb: 3 maanden
 • _gcl_gf: 3 maanden
 • _gcl_ha: 3 maanden
 • id: 2 jaar
 • test_cookie: 15 minuten

Yandex (YANDEX, LLC)

Yandex is een advertentiedienst die wordt aangeboden door YANDEX, LLC.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.
Verwerkingslocatie: Rusland — Privacybeleid.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Applicatie en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt-outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het in het onderdeel “Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties” in dit document.

Remarketing in Google Ads

Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.
Als u meer wilt weten over Google's gebruik van Gegevens, gaat u naar Google's partner policy.
Gebruikers kunnen het gebruik van Trackers om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.
Verwerkingslocatie: VS — Privacybeleid — Opt Out; Ierland — Privacybeleid — Opt Out.
Opslagduur:

 • AID: 2 jaar
 • ANID: 2 jaar
 • Conversion: 3 maanden
 • DSID: 14 dagen
 • FCNEC: 1 jaar
 • FLC: 10 seconden
 • FPAU: 3 maanden
 • FPGCLAW: 3 maanden
 • FPGCLDC: 3 maanden
 • FPGCLGB: 3 maanden
 • IDE: 2 jaar
 • NID: 6 maanden
 • RUL: 1 jaar
 • TAID: 14 dagen
 • __gads: 2 jaar
 • __gsas: 2 jaar
 • _gac_: 3 maanden
 • _gac_gb_: 3 maanden
 • _gcl_au: 3 maanden
 • _gcl_aw: 3 maanden
 • _gcl_dc: 3 maanden
 • _gcl_gb: 3 maanden
 • _gcl_gf: 3 maanden
 • _gcl_ha: 3 maanden
 • id: 2 jaar
 • test_cookie: 15 minuten

Remarketing met Google Analytics

Remarketing met Google Analytics is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Trackers worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Google Ads en het Doubleclick Cookie.
Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en Trackers.
Verwerkingslocatie: VS — Privacybeleid — Opt Out; Ierland — Privacybeleid — Opt Out.
Opslagduur:

 • test_cookie: 15 minuten
 • IDE: 2 jaar
 • _gcl_*: 3 maanden

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren ten aanzien van Trackers te beheren en, indien van toepassing, toestemming te geven of in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren ten aanzien van Trackers frechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren bijvoorbeeld door het opslaan van Trackers te voorkomen.

Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via gerichte browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, waaronder Trackers die worden gebruikt om de initiële toestemming van de Gebruiker op te slaan.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de gerelateerde opt-outkoppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangegeven, of door contact op te nemen met de externe partij.

Tracker-instellingen vinden

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Brave
 • Opera

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden ("opt-out") via de betreffende apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de betreffende instelling).

Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

De Digital Advertising Alliance heeft een app met de naam AppChoices waarmee Gebruikers op belangstelling gebaseerde advertenties in mobiele apps kunnen beheren.

Gevolgen van het weigeren van toestemming

Gebruikers zijn vrij om te beslissen of zij wel of geen toestemming geven. Houd er echter rekening mee dat Trackers deze Applicatie helpen om Gebruikers een betere ervaring en geavanceerde functionaliteiten te bieden (in overeenstemming met de in dit document uiteengezette doeleinden). Daarom kan de Eigenaar, als de Gebruiker geen toestemming geeft, wellicht geen gerelateerde functies aanbieden.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke DSM CYPRUS SERVICES LTD, Naxou 1, 1st floor, flat/office 103, Strovolos, 2043, Nicosia, Cyprus

Eigenaar contact-e-mailadres: support@coomeet.com

Aangezien het gebruik van Trackers van derden door deze Applicatie niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond tracking-technologieën raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van deze technologieën door deze Applicatie.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens — waaronder een persoonlijk identificatienummer — de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan — bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting — waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 19 oktober 2022