Pravidla chatu

Datum účinnosti: 16. listopadu 2023

Tato webová stránka představuje závazný právní dokument a je nedílnou součástí uživatelské smlouvy (dále jen "Smlouva") pro naši aplikaci pro videochat — CooMeet (dále jen "Aplikace"). Pojem "Aplikace" zahrnuje také webové stránky https://coomeet.com a odkazuje na ně.

Úplné znění naší uživatelské smlouvy si můžete přečíst na adrese https://coomeet.com/agreement.

Povinná pravidla

V případě, že budeme mít důvodné podezření, že jste nezletilí, budete požádáni o předložení dokladu o věku. Pokud jsme vás požádali o prokázání věku, musíte poskytnout všechny požadované informace a dokumenty, abychom mohli váš věk ověřit. Pokud všechny požadované informace neposkytnete, je Společnost oprávněna okamžitě ukončit Smlouvu, a tedy i vaše členství, a to s příslušným upozorněním nebo bez něj ("trvalý zákaz"). V případě ukončení této Smlouvy bude vaše právo na přístup a používání Aplikace zrušeno.

Při používání aplikace je také PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

  • Být před kamerou nazí nebo polonazí;
  • Ukazovat genitálie;
  • Dotýkat se genitálií i přes oblečení;
  • Ukazovat spodní prádlo;
  • Vysílat foto/video Obsah erotického/pornografického charakteru;
  • Používat neslušné výrazy nebo jiné výrazy urážející partnera v chatu;
  • Vypínat webovou kameru nebo ji směřovat od obličeje. Váš obličej by měl být vidět v detailním záběru;
  • Používat snímky obrazovky nebo fotoaparát k vysílání fotografií/videí v Chatu, a to i v případě, že jste na těchto fotografiích/videích sami zachyceni.

Porušovatelé pravidel budou vykázáni. Délku zákazu určí správci aplikace a může se lišit v závislosti na porušení pravidel.

Upozornění: na fotoaparátu musí být vidět vaše tvář a oblečené tělo. Nezobrazení obličeje v záběru je povoleno pouze v případě aktivované funkce Premium.

Tato pravidla se nevztahují na soukromé chaty s Uživateli, kteří přijali vaše žádosti o přátelství a jsou ve vašem seznamu přátel.