Polityka plików cookie

Niniejszy dokument informuje użytkowników o technologiach, które pomagają tej aplikacji osiągnąć cele opisane poniżej. Takie technologie umożliwiają właścicielowi dostęp i przechowywanie informacji (na przykład za pomocą pliku cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład za pomocą skryptu) na urządzeniu użytkownika podczas interakcji z tą aplikacją.

Dla uproszczenia, wszystkie takie technologie są zdefiniowane w tym dokumencie jako „trackery” — chyba że istnieje powód do różnicowania.
Na przykład, chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarce internetowej, jak i mobilnej, mówienie o plikach cookie w kontekście aplikacji mobilnych byłoby niedokładne, ponieważ są one trackerem opartym na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „pliki cookie” jest używany tylko wtedy, gdy ma on na celu wskazanie tego konkretnego typu trackera.

Niektóre z celów, dla których używane są trackery, mogą również wymagać zgody użytkownika. W każdym przypadku wyrażenia zgody, może ona być wycofana w dowolnym momencie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Ta aplikacja korzysta z trackerów zarządzanych bezpośrednio przez właściciela (tak zwanych „własnych” trackerów) i trackerów, które umożliwiają świadczenie usług przez stronę trzecią (tak zwanych „zewnętrznych” trackerów). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, dostawcy zewnętrzni mogą uzyskać dostęp do zarządzanych przez nich trackerów.

Okres ważności i wygaśnięcia plików cookie i innych podobnych narzędzi do śledzenia może się różnić w zależności od okresu ważności ustalonego przez właściciela lub dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez użytkownika.

Oprócz informacji określonych w opisach w każdej z poniższych kategorii, użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i zaktualizowane informacje dotyczące specyfikacji na cały okres użytkowania, a także wszelkie inne istotne informacje — takie jak obecność innych trackerów — w powiązanych politykach prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych lub kontaktując się z właścicielem.

Aby uzyskać więcej informacji poświęconych konsumentom kalifornijskim i ich prawom do prywatności, użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności.

Czynności ściśle niezbędne do działania niniejszej aplikacji i świadczenia usługi

Aplikacja ta wykorzystuje tzw. „techniczne” pliki cookie i inne podobne narzędzia śledzące do wykonywania czynności, które są absolutnie niezbędne do działania lub świadczenia usługi.

Trackery stron trzecich

Zarządzanie tagami

Ten typ usługi pomaga Właścicielowi zarządzać znacznikami lub skryptami potrzebnymi tej Aplikacji w sposób scentralizowany.
Powoduje to, że dane użytkowników przepływają przez te usługi, co może skutkować gromadzeniem tych danych.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google LLC.
Przetwarzane dane osobowe: trackery.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności.

Hosting i infrastruktura zaplecza

Ten rodzaj usługi ma na celu hostowanie danych i plików, które umożliwiają uruchomienie i dystrybucję tej Aplikacji, a także zapewnienie gotowej infrastruktury do uruchamiania określonych funkcji lub części tej Aplikacji.

Niektóre usługi spośród wymienionych poniżej, jeśli takie istnieją, mogą działać za pośrednictwem geograficznie rozmieszczonych serwerów, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.

Sieć dostarczania treści Akamai (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai to usługa hostingowa świadczona przez Akamai Technologies, Inc.
Przetwarzane dane osobowe: trackery oraz dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności.

Inne czynności związane z użyciem trackerów

Pomiar

Aplikacja ta wykorzystuje trackery do pomiaru ruchu i analizy zachowań użytkowników w celu ulepszenia usługi.

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie oraz analizowanie ruchu internetowego i mogą być używane do śledzenia zachowań Użytkownika.

Google Analytics

Google Analytics to usługa reklamowa świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób właściciel zarządza przetwarzaniem danych, („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i analizowania użytkowania tej Aplikacji, w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działania i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może używać tych danych osobowych do rozpatrywania w szerszym kontekście i personalizowania reklam ze swojej własnej sieci reklamowej.
Przetwarzane dane osobowe: trackery oraz dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności — Rezygnacja; Irlandia — Polityka prywatności — Rezygnacja.
Czas przechowywania:

 • AMP_TOKEN: 1 godzina
 • _ga: 2 lata
 • _gac*: 3 miesiące
 • _gat: 1 minuta
 • _gid: 1 dzień

Śledzenie konwersji Google Ads

Śledzenie konwersji Google Ads jest usługą analityczną świadczoną przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od sposobu zarządzania przetwarzaniem danych przez właściciela, która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi na tej aplikacji.
Przetwarzane dane osobowe: trackery oraz dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności; Irlandia — Polityka prywatności.
Czas przechowywania:

 • IDE: 2 lata
 • test_cookie: 15 minut

Targetowanie i reklama

Ta aplikacja używa trackerów do dostarczania spersonalizowanych treści marketingowych w oparciu o zachowanie użytkownika oraz do obsługi, wyświetlania i śledzenia reklam.

Niektóre z usług reklamowych, z których korzysta właściciel, są zgodne ze strukturą przejrzystości i zgody IAB, inicjatywą ułatwiającą odpowiedzialne praktyki w zakresie prywatności w branży reklamy cyfrowej — zapewniającą użytkownikom większą przejrzystość i kontrolę nad sposobem wykorzystywania ich danych do celów śledzenia reklam. Użytkownicy mogą dostosować swoje preferencje reklamowe w dowolnym momencie, uzyskując dostęp do panelu preferencji reklamowych z poziomu informacji o plikach cookie lub za pośrednictwem odpowiedniego linku w tej aplikacji.

Niniejszy wniosek stanowi część struktury IAB Europe Transparency & Consent Framework i jest zgodny z jej specyfikacjami oraz politykami.

Reklama

Ten rodzaj usługi pozwala na wykorzystanie danych Użytkownika do celów komunikacji reklamowej. Komunikaty te są wyświetlane w formie banerów i innych reklam w tej Aplikacji, być może na podstawie zainteresowań Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Informacje i warunki użytkowania przedstawiono poniżej.
Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą korzystać z trackerów do identyfikacji użytkowników lub z techniki retargetowania behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, w tym wykrytych poza niniejszą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich usług.
Usługi tego rodzaju zazwyczaj oferują możliwość odrzucenia śledzenia. Oprócz każdej z możliwości odrzucenia oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak w ogóle zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w specjalnej sekcji „Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach” tego dokumentu.

Google DV360

Google DV360 to usługa reklamowa świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób właściciel zarządza przetwarzaniem danych, która umożliwia właścicielowi zarządzanie i planowanie kampanii reklamowych. Obejmuje to projektowanie reklam, wyświetlanie ich odpowiednim grupom docelowym, licytowanie za pomocą zautomatyzowanych narzędzi decyzyjnych (zwanych „automatycznymi licytacjami”) oraz mierzenie skuteczności kampanii.
Użytkownicy mogą decydować o wyłączeniu trackerów do personalizacji reklam, przechodząc do: Ustawienia Google Ad. Aby zrozumieć sposób korzystania z danych przez Google, zapoznaj się z zasadami firmy Google dotyczącymi partnerów.
Przetwarzane dane osobowe: trackery oraz dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności; Irlandia — Polityka prywatności.
Czas przechowywania:

 • AID: 2 lata
 • ANID: 2 lata
 • Conversion: 3 miesiące
 • DSID: 14 dni
 • FCNEC: 1 rok
 • FLC: 10 sekund
 • FPAU: 3 miesiące
 • FPGCLAW: 3 miesiące
 • FPGCLDC: 3 miesiące
 • FPGCLGB: 3 miesiące
 • IDE: 2 lata
 • NID: 6 miesiące
 • RUL: 1 rok
 • TAID: 14 dni
 • __gads: 2 lata
 • __gsas: 2 lata
 • _gac_: 3 miesiące
 • _gac_gb_: 3 miesiące
 • _gcl_au: 3 miesiące
 • _gcl_aw: 3 miesiące
 • _gcl_dc: 3 miesiące
 • _gcl_gb: 3 miesiące
 • _gcl_gf: 3 miesiące
 • _gcl_ha: 3 miesiące
 • id: 2 lata
 • test_cookie: 15 minut

Yandex (YANDEX, LLC)

Yandex jest usługą reklamową świadczoną przez YANDEX, LLC.
Przetwarzane dane osobowe: trackery oraz dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Federacja Rosyjska — Polityka prywatności.

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi pozwala tej Aplikacji i jej partnerom na informowanie, optymalizację i pokazywanie reklam w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji przez Użytkownika.
To działanie jest możliwe przez śledzenie danych dotyczących użytkowania i za pomocą trackerów do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom, zarządzającym działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.
Niektóre usługi oferują opcję remarketingu opartą na listach adresów e-mail.
Usługi tego rodzaju zazwyczaj oferują możliwość odrzucenia śledzenia. Oprócz każdej z możliwości odrzucenia oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak w ogóle zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w specjalnej sekcji „Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach” tego dokumentu.

Google Ads Remarketing

Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób właściciel zarządza przetwarzaniem danych, która łączy aktywność tej aplikacji z siecią reklamową Google Ads i DoubleClick Cookie. Aby zrozumieć sposób korzystania z danych przez Google, zapoznaj się z zasadami firmy Google dotyczącymi partnerów. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania przez Google trackerów do personalizacji reklam, odwiedzając Ustawienia reklam Google .

Przetwarzane dane osobowe: trackery oraz dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności — Rezygnacja; Irlandia — Polityka prywatności — Rezygnacja.
Czas przechowywania:

 • AID: 2 lata
 • ANID: 2 lata
 • Conversion: 3 miesiące
 • DSID: 14 dni
 • FCNEC: 1 rok
 • FLC: 10 sekund
 • FPAU: 3 miesiące
 • FPGCLAW: 3 miesiące
 • FPGCLDC: 3 miesiące
 • FPGCLGB: 3 miesiące
 • IDE: 2 lata
 • NID: 6 miesiące
 • RUL: 1 rok
 • TAID: 14 dni
 • __gads: 2 lata
 • __gsas: 2 lata
 • _gac_: 3 miesiące
 • _gac_gb_: 3 miesiące
 • _gcl_au: 3 miesiące
 • _gcl_aw: 3 miesiące
 • _gcl_dc: 3 miesiące
 • _gcl_gb: 3 miesiące
 • _gcl_gf: 3 miesiące
 • _gcl_ha: 3 miesiące
 • id: 2 lata
 • test_cookie: 15 minut

Remarketing z Google Analytics

Remarketing z Google Analytics to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, w jaki sposób właściciel zarządza przetwarzaniem danych, która łączy aktywność śledzenia wykonywaną przez Google Analytics i jej trackery z siecią reklamową Google Ads i Doubleclick Cookie.
Przetwarzane dane osobowe: trackery oraz dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności — Rezygnacja; Irlandia — Polityka prywatności — Rezygnacja.
Czas przechowywania:

 • test_cookie: 15 minut
 • IDE: 2 lata
 • _gcl_*: 3 miesiące

Jak zarządzać preferencjami i wyrazić lub cofnąć zgodę

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami dotyczącymi trackerów oraz udzielania i cofania zgody, w stosownych przypadkach:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z trackerami bezpośrednio z poziomu ustawień swojego urządzenia, na przykład poprzez uniemożliwienie korzystania z trackerów lub przechowywania ich.

Ponadto, gdy korzystanie z trackerów odbywa się na podstawie zgody, użytkownicy mogą udzielić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w powiadomieniu o plikach cookie lub odpowiednio aktualizując takie preferencje za pomocą właściwego widżetu, jeśli jest dostępny.

Za pośrednictwem odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia możliwe jest również usunięcie wcześniej zapisanych trackerów, w tym tych używanych do zapamiętania wstępnej zgody Użytkownika.

Inne trackery znajdujące się w lokalnej pamięci przeglądarki można wyczyścić, usuwając historię przeglądania.

W odniesieniu do wszelkich trackerów stron trzecich, użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać zgodę za pomocą powiązanego linku do rezygnacji (jeśli został podany), za pomocą środków wskazanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się ze stroną trzecią.

Znajdowanie ustawień trackerów

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Brave
 • Opera

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami trackerów używanych w aplikacjach mobilnych, rezygnując z nich za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklamowe urządzenia mobilnego lub ogólnie ustawienia śledzenia (użytkownicy mogą otwierać ustawienia urządzenia i szukać odpowiednich ustawień).

Jak zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach

Niezależnie od powyższego, użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (US) i Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy umożliwiają użytkownikom wybór preferencji śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem, aby użytkownicy korzystali również z tych zasobów oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Digital Advertising Alliance oferuje aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga użytkownikom kontrolować reklamy oparte na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych.

Konsekwencje odmowy zgody

Użytkownicy mogą swobodnie decydować, czy wyrazić zgodę, czy nie. Należy jednak pamiętać, że trackery pomagają tej aplikacji zapewnić użytkownikom lepsze wrażenia i zaawansowane funkcje (zgodnie z celami przedstawionymi w niniejszym dokumencie). W związku z tym, w przypadku braku zgody użytkownika, właściciel może nie być w stanie udostępnić powiązanych funkcji.

Właściciel i administrator danych DSM CYPRUS SERVICES LTD, Naxou 1, 1st floor, flat/office 103, Strovolos, 2043, Nicosia, Cyprus

Adres e-mail właściciela: support@coomeet.com

Ponieważ korzystanie z trackerów innych firm za pośrednictwem tej aplikacji nie może być w pełni kontrolowane przez właściciela, wszelkie szczegółowe odniesienia do trackerów innych firm należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, użytkowników zachęca się do skontaktowania się z właścicielem, jeśli chcą oni otrzymać dalsze informacje na temat korzystania z takich technologii przez tę aplikację.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami — w tym osobisty numer identyfikacyjny.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki, którą podąża w ramach aplikacji ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzanych stron oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub osoba nadzorująca dane)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych, jak opisano w tej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z niniejszej Aplikacji. Administratorem danych, o ile nie określono inaczej, jest właściciel niniejszej Aplikacji.

Ta aplikacja

Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację zgodnie z opisem (jeśli dostępny) i na tej stronie/w tej aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia niniejszego dokumentu do Unii Europejskiej obejmują obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Plik cookie

Pliki cookies to trackery składające się z niewielkich zbiorów danych przechowywanych w przeglądarce użytkownika.

Tracker

Tracker obejmuje dowolną technologię — np. pliki cookies, unikalne identyfikatory, web beacony, wbudowane skrypty, e-tagi i odciski palców — umożliwiającą śledzenie Użytkowników, na przykład poprzez dostęp do informacji lub przechowywanie ich na urządzeniu Użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone w oparciu o zasady wielu kodeksów, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie.

Ostatnia aktualizacja: 19 październik 2022