Gizlilik Politikası

Bu Uygulama, Kullanıcılarından bazı Kişisel Veriler toplamaktadır.

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetlerden yararlanılarak işlenmektedir:

Reklam

 • Google DV360 ve Yandex
  Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri

Analitik

 • Google Analytics 4
  Kişisel Veriler: Kullanım Verileri
 • Google Analytics and Google Ads dönüşüm takibi
  Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri

Hosting ve backend altyapısı

 • Akamai Content Delivery Network
  Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri

Kişileri yönetme ve mesaj gönderme

 • Mailchimp
  Kişisel Veriler: Hizmeti kullanırken iletilen veriler
 • Mandrill
  Kişisel Veriler: çeşitli Veri türleri

Yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme

 • Google Ads Yeniden Pazarlama ve Google Analytics ile Yeniden Pazarlama
  Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri

Etiket Yönetimi

 • Google Tag Manager
  Kişisel Veriler: İzleyiciler

Trafik optimizasyonu ve dağıtımı

 • Cloudflare
  Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri

İlgi alanına dayalı reklamlardan kapsam dışı kalma ile ilgili bilgi

Bu belgede listelenen hizmetlerden herhangi biri tarafından sağlanan kapsam dışı kalma özelliğine ek olarak, Kullanıcılar Çerez Politikasının ilgili bölümünde ilgi alanına dayalı reklamlardan genel olarak nasıl kapsam dışı kalacakları ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirler.

İletişim bilgisi

Site Sahibi ve Veri Sorumlusu DSM CYPRUS SERVICES LTD, Naxou 1, 1st floor, flat/office 103, Strovolos, 2043, Nicosia, Cyprus
İletişim e-postası: support@coomeet.com

Toplanan Veri türleri

Bu Uygulamanın kendi başına veya üçüncü taraflar aracılığıyla topladığı Kişisel Veri türleri arasında şunlar bulunmaktadır: Kullanım Verileri; Hizmeti kullanırken iletilen Veriler; İzleyiciler; çeşitli Veri türleri.

Toplanan her bir Kişisel Veri türüne ilişkin eksiksiz ayrıntılar, bu gizlilik politikasının ilgili bölümlerinde veya Veri toplamadan önce sunulan belirli açıklama metinlerinde sağlanır.
Kişisel Veriler Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri durumunda bu Uygulama kullanılırken otomatik olarak toplanabilir.
Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulamanın bazı Verilerin zorunlu olmadığını özellikle belirttiği durumlarda Kullanıcılar, Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç doğurmaksızın bu Verileri iletmemekte serbesttir.
Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcılar, Site Sahibiyle iletişime geçebilirler. Bu Uygulama tarafından veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerinin sahipleri tarafından Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının kullanılması, mevcut belgede ve varsa Çerez Politikasında açıklanan diğer amaçlara ek olarak, Kullanıcı tarafından talep edilen Hizmetin sağlanması amacına hizmet eder.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan tüm üçüncü taraf Kişisel Verilerinden sorumludur ve Verileri, Site Sahibine sağlamak için üçüncü tarafın rızasına sahip olduklarını onaylar.

Verilerin işlenme şekli ve yeri

İşleme yöntemleri

Site Sahibi, Verilere yetkisiz erişim, ifşa, değişiklik veya yetkisiz imhayı önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.
Veri işleme, bilgisayarlar ve/veya BT özellikli araçlar kullanılarak, belirtilen amaçlarla kesinlikle ilgili organizasyonel prosedürler ve usuller izlenerek gerçekleştirilir. Site Sahibine ek olarak, bazı durumlarda Verilere, bu Uygulamanın işleyişine dahil olan belirli türdeki sorumlu kişiler (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya gerektiğinde Site Sahibi tarafından Veri İşleyicileri olarak atanan harici taraflar (üçüncü taraf teknik servis sağlayıcıları, postacılar, hosting sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları gibi) erişebilir. Bu tarafların güncellenmiş listesi herhangi bir zamanda Site Sahibinden talep edilebilir.

İşleme faaliyetinin yasal dayanağı

Aşağıdaki durumlardan biri geçerliyse, Site Sahibi Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Kullanıcılar bir veya daha fazla spesifik hedef için onay vermiştir. Not: Bazı yasalar uyarınca,Site Sahibinin, Kullanıcı söz konusu işlemeye itiraz edene kadar ("kapsam dışı kalma"), onaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan Kişisel Verileri işlemesine izin verilebilir. Ancak bu durum, Kişisel Verilerin işlenmesi Avrupa veya Rusya veri koruma yasasına tabi olduğunda geçerli değildir;
 • Verilerin sağlanması, Kullanıcı ile yapılan bir sözleşmenin ifası ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükler için gereklidir;
 • İşleme, Site Sahibinin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir;
 • İşleme, kamu yararına veya Site Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılması ile gerçekleştirilen bir görevle ilgilidir;
 • İşleme, Site Sahibi veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru menfaatlerin amaçları için gereklidir.

Her durumda Site Sahibi, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik olup olmadığını veya bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereksinim olup olmadığını açıklığa kavuşturmaya memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Yer

Veriler, Site Sahibinin işletme ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımları Kullanıcının Verilerinin kendi ülkesinden başka bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Bu tür aktarılan Verilerin işlendiği yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcılar, Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.

Kullanıcılar ayrıca, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku tarafından yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa Veri aktarımlarının yasal dayanağı ve Verilerini korumak için Site Sahibi tarafından alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.

Böyle bir aktarım gerçekleşirse, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak Site Sahibine danışabilir.

Saklama süresi

Kişisel Veriler, toplandıkları amaç için gerekli olan süre kadar işlenecek ve saklanacaktır.

Bu nedenle:

 • Site Sahibi ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlarla toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tamamen ifa edilene kadar saklanacaktır.
 • Site Sahibinin meşru menfaatleri için toplanan Kişisel Veriler, bu amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Site Sahibi ile iletişime geçerek Site Sahibi tarafından yürütülen meşru menfaatlere ilişkin özel bilgileri bulabilirler.

Kullanıcı söz konusu işleme için onay verdiğinde, söz konusu onay geri çekilmediği sürece, Site Sahibinin Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için veya bir makamın emri üzerine yapılması gerektiğinde Site Sahibi Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

İşleme faaliyetinin amaçları

Kullanıcı ile ilgili Veriler, Site Sahibinin Hizmetini sunmasına, yasal yükümlülüklerine uymasına, yaptırım taleplerine yanıt vermesine, haklarını ve çıkarlarını (veya Kullanıcılarının veya üçüncü tarafların haklarını) korumasına, kötü niyetli veya hileli faaliyetleri tespit etmesine ve ayrıca takip eden maddelere izin vermek için toplanır: Analitik, Kişileri yönetme ve mesaj gönderme, Etiket Yönetimi, Reklam, Hosting ve backend altyapısı, Trafik optimizasyonu ve dağıtımı ve Yeniden Pazarlama ve davranışsal hedefleme.

Her bir amaç için kullanılan Kişisel Veriler hakkında spesifik bilgi için Kullanıcı "Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler" bölümüne başvurabilir.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanmaktadır:

Reklam

Bu tür bir hizmet, Kullanıcı Verilerinin reklam iletimi amacıyla kullanılmasına izin verir. Bu iletimler, muhtemelen Kullanıcı ilgi alanlarına dayalı olarak bu Uygulamada reklam bandı ve diğer reklamlar şeklinde gösterilir.
Bu, tüm Kişisel Verilerin bu amaçla kullanıldığı anlamına gelmez. Bilgi ve kullanım koşulları aşağıda gösterilmiştir.
Aşağıda listelenen hizmetlerden bazıları, Kullanıcıları tanımlamak için İzleyicileri kullanabilir veya davranışsal yeniden hedefleme tekniğini kullanabilir, yani bu Uygulama dışında tespit edilenler de dahil olmak üzere Kullanıcının ilgi alanlarına ve davranışlarına göre uyarlanmış reklamlar görüntüleyebilir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili hizmetlerin gizlilik politikalarını kontrol edin.
Bu tür hizmetler genellikle bu tür izlemede kapsam dışı kalma imkanı sunar. Aşağıdaki hizmetlerden herhangi biri tarafından sunulan kapsam dışı kalma özelliğine ek olarak, Kullanıcılar bu belgedeki "İlgi alanına dayalı reklamlardan nasıl kapsam dışı kalınır" özel bölümünde ilgi alanına dayalı reklamdan genel olarak nasıl kapsam dışı kalacakları ile ilgili daha fazla bilgi edinebilir.

Google DV360

Google DV360, Site Sahibinin Veri işlemeyi nasıl yönettiğine bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve Site Sahibinin reklam kampanyalarını yönetmesine ve planlamasına olanak tanıyan bir reklam hizmetidir. Bu, reklamların tasarlanmasını, doğru hedef kitleye gösterilmesini, otomatik karar verme araçları ("otomatik teklif verme" olarak adlandırılır) aracılığıyla teklif vermeyi ve kampanyanın performansını ölçmeyi içerir.
Kullanıcılar, şu adrese giderek reklam kişiselleştirme İzleyicilerini devre dışı bırakmaya karar verebilir: Google Ad Ayarları. Google'ın Veri kullanımını anlamak için Google'ın iş ortağı politikasına bakın.
İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası; İrlanda — Gizlilik Politikası.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Yandex (YANDEX, LLC)

Yandex, YANDEX, LLC tarafından sağlanan bir reklam hizmetidir.
İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Rusya Federasyonu — Gizlilik Politikası.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Analitik

Bu bölümde yer alan hizmetler, Site Sahibinin web trafiğini izlemesini ve analiz etmesini sağlar ve Kullanıcı davranışını takip etmek için kullanılabilir.

Google Analytics 4 (Google LLC)

Google Analytics 4, Google LLC ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir.
Google, toplanan Verileri, bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve diğer Google hizmetleri ile paylaşmak için kullanır.
Google Analytics 4'te, IP adresleri toplama sırasında kullanılır ve ardından Veriler herhangi bir veri merkezinde veya sunucuda kaydedilmeden silinir. Kullanıcılar Google'ın resmi belgelerine başvurarak daha fazla bilgi edinebilirler.
İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası — Kapsam Dışı Kalma.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Google Analytics

Google Analytics, Site Sahibinin Veri işlemeyi nasıl yönettiğine bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleri ile paylaşmak için toplanan Verileri kullanır.
Google, toplanan Verileri kendi reklam ağının reklamlarını kişiselleştirmek ve kavramsallaştırmak için kullanabilir.
Personal Data processed: Trackers; Usage Data.İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası — Kapsam Dışı Kalma; İrlanda — Gizlilik Politikası — Kapsam Dışı Kalma.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Google Ads dönüşüm takibi

Google Ads dönüşüm izleme, Site Sahibinin Veri işlemeyi nasıl yönettiğine bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve Google Ads reklam ağındaki verileri bu Uygulamada gerçekleştirilen eylemlere bağlayan bir analiz hizmetidir.
İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası; İrlanda — Gizlilik Politikası.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Hosting ve backend altyapısı

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın çalışmasını ve dağıtılmasını sağlayan Veri ve dosyaları barındırmasının yanı sıra bu Uygulamanın belirli özelliklerini veya bölümlerini çalıştırmak için hazır bir altyapı sağlama amacına sahiptir.
Aşağıda listelenenler arasındaki bazı hizmetler, varsa, coğrafi olarak dağıtılmış sunucular aracılığıyla çalışabilir ve bu da Kişisel Verilerin depolandığı gerçek konumu belirlemeyi zorlaştırır.

Akamai Content Delivery Network (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai, Akamai Technologies, Inc. tarafından sağlanan bir hosting hizmetidir.
İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Kişileri yönetme ve mesaj gönderme

Bu tür bir hizmet, Kullanıcı ile iletişim kurmak için e-posta kişileri, telefon kişileri veya diğer iletişim bilgilerinden oluşan bir veri tabanının yönetilmesini mümkün kılar.
Bu hizmetler ayrıca mesajın Kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve saatin yanı sıra Kullanıcının mesajda yer alan bağlantılara tıklamak gibi mesajla ne zaman etkileşime geçtiğine ilişkin verileri de toplayabilir.

Mailchimp (Intuit Inc.)

Mailchimp, Intuit Inc. tarafından sağlanan bir e-posta adresi yönetimi ve mesaj gönderme hizmetidir.
İşlenen Kişisel Veriler: Hizmeti kullanırken iletilen veriler.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Mandrill (The Rocket Science Group LLC)

Mandrill, The Rocket Science Group, LLC tarafından sağlanan bir e-posta adresi yönetimi ve mesaj gönderme hizmetidir.
İşlenen Kişisel Veriler: çeşitli Veri türleri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme

Bu tür bir hizmet, bu Uygulama ve ortaklarının, bu Uygulamanın Kullanıcı tarafından geçmiş kullanımına dayalı olarak reklamları bilgilendirmesine, optimize etmesine ve sunmasına olanak tanır.
Bu faaliyet, Kullanım Verileri izlenerek ve daha sonra yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme faaliyetini yöneten ortaklara aktarılan bilgileri toplamak için İzleyiciler kullanılarak kolaylaştırılır.
Bazı hizmetler e-posta adres listelerine dayalı bir yeniden pazarlama seçeneği sunar.
Bu tür hizmetler genellikle bu tür izlemede kapsam dışı kalma imkanı sunar. Aşağıdaki hizmetlerden herhangi biri tarafından sunulan kapsam kalma dışı özelliğine ek olarak, Kullanıcılar bu belgedeki "İlgi alanına dayalı reklamlardan nasıl kapsam dışı kalınır" özel bölümünde ilgi alanına dayalı reklamlardan genel olarak nasıl kapsam dışı kalınacağı ile ilgili daha fazla bilgi edinebilir.

Google Ads Yeniden Pazarlama

Google Ads Yeniden Pazarlama, Site Sahibinin Veri işlemeyi nasıl yönettiğine bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve bu Uygulamanın faaliyetini Google Ads reklam ağına ve DoubleClick Çerezine bağlayan bir yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme hizmetidir. Google'ın Veri kullanımını anlamak için Google'ın iş ortağı politikasına bakınız. Kullanıcılar, Google'ın Reklam Ayarlarını ziyaret ederek Google'ın reklam kişiselleştirme için İzleyicileri kullanma kapsamı dışında kalabilir.
İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası — Kapsam Dışı Kalma; İrlanda — Gizlilik Politikası — Kapsam Dışı Kalma.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Google Analytics ile Yeniden Pazarlama

Google Analytics ile Yeniden Pazarlama, Site Sahibinin Veri işlemeyi nasıl yönettiğine bağlı olarak Google LLC veya Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve Google Analytics ve İzleyicileri tarafından gerçekleştirilen izleme etkinliğini Google Ads reklam ağına ve Doubleclick Çerezine bağlayan bir yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme hizmetidir.
İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası — Kapsam Dışı Kalma; İrlanda — Gizlilik Politikası — Kapsam Dışı Kalma.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Etiket Yönetimi

Bu tür bir hizmet, Site Sahibinin bu Uygulamada ihtiyaç duyulan etiketleri veya komut dosyalarını merkezi bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
Bu, Kullanıcı Verilerinin bu hizmetler üzerinden akmasına ve potansiyel olarak bu Verilerin saklanmasına neden olur.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager, Google LLC tarafından sağlanan bir etiket yönetim hizmetidir.
İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası.
Category of personal information collected according to CCPA: internet information.KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

Trafik optimizasyonu ve dağıtımı

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın içeriklerini farklı ülkelerde bulunan sunucuları kullanarak dağıtmasına ve performanslarını optimize etmesine olanak tanır.
Hangi Kişisel Verilerin işleneceği, bu hizmetlerin özelliklerine ve uygulanma şekline bağlıdır. İşlevleri, bu Uygulama ile Kullanıcının tarayıcısı arasındaki iletişimi filtrelemektir.
Bu sistemin yaygın dağılımı göz önüne alındığında, Kullanıcının Kişisel Bilgilerini içerebilecek içeriklerin aktarıldığı konumları belirlemek zordur.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare, Cloudflare Inc. tarafından sağlanan bir trafik optimizasyon ve dağıtım hizmetidir.
Cloudflare'in entegre edilme şekli, bu Uygulama aracılığıyla tüm trafiği, yani bu Uygulama ile Kullanıcının tarayıcısı arasındaki iletişimi filtrelediği ve aynı zamanda bu Uygulamadan analitik verilerin toplanmasına izin verdiği anlamına gelir.
İşlenen Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri — Gizlilik Politikası.
KTMY(CCPA)'ye göre toplanan kişisel bilgi kategorisi: internet bilgileri.

İlgi alanına dayalı reklamlardan kapsam dışı kalma ile ilgili bilgi

Bu belgede listelenen hizmetlerden herhangi biri tarafından sağlanan kapsam dışı kalma özelliğine ek olarak, Kullanıcılar Çerez Politikasının ilgili bölümünde ilgi alanına dayalı reklamlardan genel olarak nasıl kapsam dışı kalacakları ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirler.

Kullanıcıların hakları

Kullanıcılar, Site Sahibi tarafından işlenen Verileri ile ilgili belirli hakları kullanabilir.

Kullanıcılar özellikle aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 • Onaylarını istedikleri zaman geri çekme. Kullanıcılar, daha önce Kişisel Verilerinin işlenmesine onay verdikleri durumlarda onaylarını geri çekme hakkına sahiptir.
 • Verilerinin işlenmesine itiraz etme. Kullanıcılar, işlemenin rıza dışında bir yasal dayanağa göre gerçekleştirilmesi halinde Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Daha fazla ayrıntı aşağıdaki özel bölümde verilmiştir.
 • Verilerine erişme. Kullanıcılar Verilerin, Site Sahibi tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleriyle ilgili açıklama alma ve işlenmekte olan Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
 • Doğrulama ve düzeltme talep etme. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu teyit etme ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerinin işlenmesini kısıtlama. Kullanıcılar, belirli koşullar altında, Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda Site Sahibi, kullanıcıların Verilerini depolamak dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir.
 • Kişisel Verilerinin silinmesini veya bir şekilde kaldırılmasını sağlama. Kullanıcılar, belirli koşullar altında, Verilerinin Site Sahibinden silinmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerini alma ve başka bir sorumluya aktarılmasını sağlama. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak mümkünse, herhangi bir engelleme olmaksızın başka bir sorumluya iletilmesini sağlama hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemenin Kullanıcının rızasına, Kullanıcının parçası olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.
 • Bir şikayette bulunma. Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamları nezdinde hak talebinde bulunma hakkına sahiptir.

İşleme faaliyetine itiraz etme hakkı ile ilgili ayrıntılar

Kişisel Verilerin bir kamu yararı için, Site Sahibine verilen resmi bir yetkinin kullanılmasında veya Site Sahibinin izlediği meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda işlendiği durumlarda, Kullanıcılar, itirazı haklı çıkarmak için kendi özel durumlarıyla ilgili bir gerekçe sunarak bu tür işlemlere itiraz edebilirler.

Bununla birlikte, Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, herhangi bir gerekçe göstermeden istedikleri zaman bu işleme itiraz edebileceklerini bilmelidir. Site Sahibinin Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Bu haklar nasıl kullanılır

Kullanıcı haklarını kullanma talepleri, bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla Site Sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak yerine getirilebilir ve Site Sahibi tarafından mümkün olduğunca erken ve her zaman bir ay içinde ele alınacaktır.

Çerez Politikası

Bu Uygulama, İzleyiciler kullanır. Daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı Çerez Politikasına başvurabilir.

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

Yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda veya Mahkemede Site Sahibi tarafından yasal amaçlarla kullanılabilir.
Kullanıcı, resmi makamların talebi üzerine Site Sahibinin kişisel verileri ortaya çıkarması gerekebileceğinin bilincinde olduğunu beyan eder.

Kullanıcı Kişisel Verileri hakkında ek bilgi

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak bu Uygulama, talep üzerine Kullanıcıya belirli Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem kayıtları ve bakım

İşletme ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyaları (Sistem günlükleri) toplayabilir ve bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanabilir.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Site Sahibinden talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

"Do Not Track" talepleri nasıl ele alınır?

Bu Uygulama "Do Not Track" isteklerini desteklememektedir.
Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinden herhangi birinin "Do Not Track" isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Site Sahibi, Kullanıcılarını bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulama içinde bilgilendirerek ve/veya — teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde -Site Sahibinin kullanabileceği herhangi bir iletişim bilgisi aracılığıyla Kullanıcılara bir bildirim göndererek bu gizlilik politikasında istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En altta listelenen son değişiklik tarihine bakarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Değişikliklerin, Kullanıcının onayı temelinde gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkilemesi durumunda, Site Sahibi gerektiğinde Kullanıcıdan yeni onay alacaktır.

Kaliforniya'daki tüketiciler için bilgiler

Belgenin bu bölümü, gizlilik politikasının geri kalanında yer alan bilgilerle bütünleşir ve bu bilgileri tamamlar ve bu Uygulamayı yürüten işletme ve duruma göre ana şirketi, bağlı şirketleri ve iştirakleri (bu bölümün amaçları doğrultusunda toplu olarak "biz", "bize", "bizim" olarak anılacaktır) tarafından sağlanır.

Bu bölümde yer alan hükümler, "2018 Kaliforniya Tüketici Mahremiyet Yasası" uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde ikamet eden tüketiciler olan tüm Kullanıcılar için geçerlidir (Kullanıcılar aşağıda sadece "siz", "sizin", "sizin" olarak anılacaktır) ve bu tür tüketiciler için bu hükümler, gizlilik politikasında yer alan diğer olası farklı veya çelişkili hükümlerin yerine geçer.

Belgenin bu bölümünde Kaliforniya Tüketici Mahremiyet Yasası'nda (CCPA) tanımlandığı şekliyle "kişisel bilgi" terimi kullanılmaktadır.

Toplanan, ifşa edilen veya satılan kişisel bilgi kategorileri

Bu bölümde topladığımız, açıkladığımız veya sattığımız kişisel bilgi kategorilerini ve bunların amaçlarını özetliyoruz. Bu faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiyi bu belgenin "Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler" başlıklı bölümünde okuyabilirsiniz.

Topladığımız bilgiler: topladığımız kişisel bilgi kategorileri

Sizin hakkınızda aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini topladık: internet bilgileri.

Size bildirimde bulunmadan ek kişisel bilgi kategorileri toplamayacağız.

Bilgileri nasıl topluyoruz: topladığımız kişisel bilgilerin kaynakları nelerdir?

Bu Uygulamayı kullandığınızda yukarıda belirtilen kişisel bilgi kategorilerini doğrudan veya dolaylı olarak sizden toplarız.

Örneğin, bu Uygulamadaki herhangi bir form aracılığıyla talep gönderdiğinizde kişisel bilgilerinizi doğrudan sağlarsınız. Ayrıca, bu Uygulamada gezinirken, hakkınızdaki kişisel bilgiler otomatik olarak gözlemlendiğinden ve toplandığından, kişisel bilgilerinizi dolaylı olarak sağlarsınız. Son olarak, kişisel bilgilerinizi Hizmetle veya bu Uygulamanın ve özelliklerinin işleyişiyle bağlantılı olarak bizimle çalışan üçüncü taraflardan toplayabiliriz.

Topladığımız bilgileri nasıl kullanıyoruz: kişisel bilgilerinizin ticari bir amaç için üçüncü taraflarla paylaşılması ve ifşa edilmesi

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri ticari amaçlarla üçüncü bir tarafa ifşa edebiliriz. Bu durumda, söz konusu üçüncü tarafla, alıcının hem kişisel bilgileri gizli tutmasını hem de sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olanlar dışında herhangi bir amaç (lar) için kullanmamasını gerektiren yazılı bir anlaşma yaparız.

Kişisel bilgilerinizi, size Hizmetimizi sunmak için bunu yapmamızı açıkça istediğinizde veya bize yetki verdiğinizde üçüncü taraflara da ifşa edebiliriz.

İşleme faaliyetinin amaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu belgenin ilgili bölümüne bakın.

Kişisel bilgilerinizin satılmaması

Son 12 ay içinde kişisel bilgilerinizden herhangi birini satmadık.

Kişisel bilgilerinizi hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi, bu Uygulamanın ve özelliklerinin operasyonel işleyişini sağlamak için kullanabiliriz ("ticari amaçlar"). Bu gibi durumlarda, kişisel bilgileriniz, toplandığı ticari amacı için gerekli ve orantılı bir şekilde ve kesinlikle uyumlu operasyonel amaçların sınırları dahilinde işlenecektir.

Kişisel bilgilerinizi ticari amaçlar gibi başka nedenlerle de kullanabiliriz (bu belgede "Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler" bölümünde belirtildiği gibi), ayrıca yasalara uymak ve haklarımızın ve çıkarlarımızın tehdit altında olduğu veya fiili bir zarara uğradığımız durumlarda yetkili makamlar nezdinde haklarımızı savunmak için de kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi size bildirmeden farklı, ilgisiz veya uyumsuz amaçlar için kullanmayacağız.

Kaliforniya gizlilik haklarınız ve bunların kullanışı

Bilgi edinme ve taşınabilirlik hakkı

Size ifşa etmemizi talep etme hakkına sahipsiniz:

 • Hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin kategorileri ve kaynakları, bilgilerinizi hangi amaçlarla kullandığımız ve bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı;
 • Kişisel bilgilerin satılması veya ticari bir amaçla ifşa edilmesi durumunda, ifşa ettiğimiz iki ayrı liste:
  • satışlar için, her alıcı kategorisi tarafından satın alınan kişisel bilgi kategorileri; ve
  • ticari amaca yönelik ifşalar için, her bir alıcı kategorisi tarafından elde edilen kişisel bilgi kategorileri.

Yukarıda açıklanan ifşa, son 12 ay içinde toplanan veya kullanılan kişisel bilgilerle sınırlı olacaktır.

Yanıtımızı elektronik olarak iletirsek, ekteki bilgiler "taşınabilir" olacaktır, yani teknik olarak mümkün olması koşuluyla, bilgileri başka bir kuruluşa herhangi bir engel olmaksızın iletmenizi sağlayacak şekilde kolayca kullanılabilir bir formatta teslim edilecektir.

Kişisel bilgilerinizin silinmesini talep etme hakkı

Yasalar tarafından belirlenen istisnalara tabi olarak kişisel bilgilerinizden herhangi birini silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz (örneğin, bilgilerin bu Uygulamadaki hataları belirlemek ve onarmak, güvenlik olaylarını tespit etmek ve sahte veya yasadışı faaliyetlere karşı korumak, belirli hakları kullanmak vb. için kullanıldığı durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

Herhangi bir yasal istisna geçerli değilse, hakkınızı kullanmanızın bir sonucu olarak, kişisel bilgilerinizi sileceğiz ve hizmet sağlayıcılarımızdan herhangi birini bunu yapması için yönlendireceğiz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Yukarıda açıklanan hakları kullanmak için, bu belgede verilen bilgiler aracılığıyla bizimle iletişime geçerek doğrulanabilir talebinizi bize iletmeniz gerekir.

Talebinize yanıt verebilmemiz için kim olduğunuzu bilmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, yukarıdaki hakları yalnızca doğrulanabilir bir talepte bulunarak kullanabilirsiniz:

 • Hakkında kişisel bilgi topladığımız kişi veya yetkili bir temsilci olduğunuzu makul bir şekilde doğrulamamıza olanak tanıyan yeterli bilgi sağlamak;
 • Talebinizi doğru bir şekilde anlamamıza, değerlendirmemize ve yanıtlamamıza olanak tanıyan yeterli ayrıntıyla tanımlayın.

Kimliğinizi doğrulayamadığımız ve dolayısıyla elimizdeki kişisel bilgilerin gerçekten sizinle ilgili olduğunu teyit edemediğimiz takdirde hiçbir talebe yanıt vermeyeceğiz.

Kişisel olarak doğrulanabilir bir talepte bulunamıyorsanız, Kaliforniya Dışişleri Bakanlığına kayıtlı bir kişiyi sizin adınıza hareket etmesi için yetkilendirebilirsiniz.

Bir yetişkinseniz, ebeveyn yetkiniz altındaki reşit olmayan bir kişi adına doğrulanabilir bir talepte bulunabilirsiniz.

Bir 12 aylık süre içinde en fazla 2 talepte bulunabilirsiniz.

Talebinizi nasıl ve ne zaman ele almamız bekleniyor?

Doğrulanabilir talebinizin alındığını 10 gün içinde teyit edeceğiz ve talebinizi nasıl işleme koyacağımız hakkında bilgi vereceğiz.

Talebinize, alınmasından itibaren 45 gün içinde yanıt vereceğiz. Daha fazla zamana ihtiyacımız olması halinde, bunun nedenlerini ve ne kadar zamana daha ihtiyacımız olduğunu size açıklayacağız. Bu bağlamda, talebinizi yerine getirmemizin 90 güne kadar sürebileceğini lütfen unutmayın.

İfşa(lar)ımız önceki 12 aylık dönemi kapsayacaktır.

Talebinizi reddetmemiz halinde, reddetmemizin arkasındaki nedenleri size açıklayacağız.

Doğrulanabilir talebinizi işleme almak veya yanıtlamak için söz konusu talep açıkça temelsiz veya aşırı olmadığı sürece ücret talep etmeyiz. Bu gibi durumlarda, makul bir ücret talep edebilir veya talep ile ilgili harekete geçmeyi reddedebiliriz. Her iki durumda da, tercihlerimizi bildirecek ve arkasındaki nedenleri açıklayacağız.

Brezilya'da ikamet eden Kullanıcılar için Bilgiler

Belgenin bu bölümü, gizlilik politikasının geri kalanında yer alan bilgilerle bütünleşir ve bunları tamamlar ve bu Uygulamayı yürüten kuruluş ve duruma göre ana şirketi, bağlı kuruluşları ve iştirakleri (bu bölümün amaçları doğrultusunda toplu olarak "biz", "bize", "bizim" olarak anılacaktır) tarafından sağlanır.
Bu bölümde yer alan hükümler, "Lei Geral de Proteção de Dados" uyarınca Brezilya'da ikamet eden tüm Kullanıcılar için geçerlidir (Kullanıcılar aşağıda sadece "siz", "sizin", "sizin" olarak anılacaktır). Söz konusu Kullanıcılar için bu hükümler, gizlilik politikasında yer alan diğer olası farklı veya çelişkili hükümlerin yerine geçer.
Belgenin bu bölümünde Lei Geral de Proteção de Dados'da (LGPD) tanımlandığı şekliyle "kişisel bilgiler" terimi kullanılmaktadır.

Kişisel bilgilerinizi işleme gerekçelerimiz

Kişisel bilgilerinizi yalnızca bu tür bir işleme için yasal bir dayanağımız varsa işleyebiliriz. Yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:

 • ilgili işleme faaliyetlerine verdiğiniz onay;
 • tarafımıza düşen yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak;
 • kanunlarda veya yönetmeliklerde öngörülen veya sözleşmelere, anlaşmalara ve benzer yasal araçlara dayanan kamu politikalarının yürütülmesi;
 • tercihen anonimleştirilmiş kişisel bilgiler üzerinde gerçekleştirilen araştırma kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar;
 • taraf olduğunuz durumlarda, bir sözleşmenin ve ön prosedürlerinin yürütülmesi;
 • adli, idari veya tahkim prosedürlerinde haklarımızın kullanılması;
 • kendinizin veya üçüncü bir tarafın korunması veya fiziksel güvenliği;
 • sağlığın korunması — sağlık kuruluşları veya profesyonelleri tarafından yürütülen prosedürlerde;
 • temel hak ve özgürlüklerinizin bu tür menfaatlerden üstün olmaması kaydıyla meşru menfaatlerimiz; ve
 • kredi koruması.

Yasal dayanaklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu belgede verilen iletişim bilgilerini kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlenen kişisel bilgi kategorileri

Kişisel bilgilerinizin hangi kategorilerde işlendiğini öğrenmek için bu belgede yer alan "Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler" başlıklı bölümü okuyabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi neden işliyoruz

Kişisel bilgilerinizi neden işlediğimizi öğrenmek için bu belgede yer alan "Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler" ve "İşleme faaliyetinin amaçları" başlıklı bölümleri okuyabilirsiniz.

Brezilya gizlilik haklarınız, talebinizi nasıl iletebileceğiniz ve taleplerinize vereceğimiz yanıt

Brezilya gizlilik haklarınız

Haklarınız:

 • kişisel bilgileriniz üzerinde işleme faaliyetlerinin varlığına dair onay almak;
 • kişisel bilgilerinize erişmek;
 • eksik, yanlış veya güncel olmayan kişisel bilgilerin düzeltilmesini sağlamak;
 • Gereksiz veya aşırı kişisel bilgilerinizin veya LGPD'ye uygun olarak işlenmeyen bilgilerin anonimleştirilmesini, engellenmesini veya ortadan kaldırılmasını sağlamak;
 • onayınızı verme veya reddetme olasılığı ve bunun sonuçları hakkında bilgi edinmek;
 • kişisel bilgilerinizi paylaştığımız üçüncü taraflar hakkında bilgi edinmek;
 • açık talebiniz üzerine, ticari ve endüstriyel sırlarımızın korunması koşuluyla, kişisel bilgilerinizin (anonimleştirilmiş bilgiler hariç) başka bir hizmet veya ürün sağlayıcısına taşınabilirliğini elde etmek;
 • Madde 16'da öngörülen bir veya daha fazla istisna geçerli olmadıkça, işleme faaliyeti sizin izninize dayanıyorsa, işlenmekte olan kişisel bilgilerinizin silinmesini sağlamak LGPD'nin 16. maddesi geçerlidir;
 • izninizi istediğiniz zaman iptal etmek;
 • ANPD'ye (Ulusal Veri Koruma Kurumu) veya tüketici koruma kurumlarına kişisel bilgilerinizle ilgili şikayette bulunmak;
 • işleme faaliyetinin kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmediği durumlarda bir işleme faaliyetine karşı çıkmak;
 • otomatik bir karar için kullanılan kriterler ve prosedürler hakkında açık ve yeterli bilgi talep etmek; ve
 • yalnızca kişisel bilgilerinizin otomatik olarak işlenmesi temelinde alınan ve menfaatlerinizi etkileyen kararların gözden geçirilmesini talep etmek. Bunlar arasında kişisel, mesleki, tüketici ve kredi profilinizi veya kişiliğinizin yönlerini tanımlamaya yönelik kararlar yer almaktadır.

Haklarınızı kullandığınız takdirde asla ayrımcılığa uğramayacak ya da herhangi bir zarara uğramayacaksınız.

Talebinizi nasıl iletebilirsiniz

Haklarınızı kullanmak için açık talebinizi herhangi bir ücret ödemeden, istediğiniz zaman, bu belgede verilen iletişim bilgilerini kullanarak veya yasal temsilciniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talebinize nasıl ve ne zaman yanıt vereceğiz

Taleplerinize derhal yanıt vermek için çaba göstereceğiz.
Her durumda, bunu yapmamızın imkansız olması halinde, taleplerinize derhal veya başka bir şekilde uymamızı engelleyen fiili veya yasal nedenleri size ilettiğimizden emin olacağız. Kişisel bilgilerinizi işlemediğimiz durumlarda, bunu yapabilecek durumda olmamız halinde, taleplerinizi iletmeniz gereken gerçek veya tüzel kişiyi size belirteceğiz.

Bir erişim veya kişisel bilgi işleme onayı talebinde bulunmanız durumunda, lütfen kişisel bilgilerinizin elektronik veya basılı formda teslim edilmesini isteyip istemediğinizi belirttiğinizden emin olun.
Ayrıca, talebinize hemen cevap vermemizi isteyip istemediğinizi bize bildirmeniz gerekecektir, bu durumda basitleştirilmiş bir şekilde cevap vereceğiz veya bunun yerine tam bir açıklamaya ihtiyacınız var ise.
İkinci durumda, ticari ve endüstriyel sırlarımızı korurken, kişisel bilgilerinizin kaynağı, kayıtların mevcut olup olmadığının teyidi, işleme için kullanılan kriterler ve işleme amaçları hakkında tüm bilgileri sağlayarak talebinizden itibaren 15 gün içinde yanıt vereceğiz.

Bir düzeltme, silme, anonimleştirme veya kişisel bilgi engelleme talebinde bulunmanız durumunda, söz konusu üçüncü tarafların da talebinize uymasını sağlamak için talebinizi kişisel bilgilerinizi paylaştığımız diğer taraflara derhal ilettiğimizden emin olacağız — bu tür bir iletişimin imkansız olduğu veya bizim tarafımızdan orantısız çaba gerektirdiği durumlar hariç olarak.

Kişisel bilgilerin yasaların izin verdiği şekilde Brezilya dışına aktarılması

Aşağıdaki durumlarda kişisel bilgilerinizi Brezilya toprakları dışına aktarmamıza izin verilmektedir:

 • uluslararası hukukun sağladığı yasal imkanlar çerçevesinde kamu istihbarat, soruşturma ve kovuşturma organları arasında uluslararası hukuki işbirliği için gerekli olması;
 • aktarımın sizin veya üçüncü bir kişinin hayatını ya da fiziksel güvenliğini korumak için gerekli olması;
 • aktarım ANPD tarafından yetkilendirildiğinde;
 • aktarım uluslararası bir işbirliği anlaşmasında üstlenilen bir taahhütten kaynaklandığında;
 • aktarım bir kamu politikasının yürütülmesi veya kamu hizmetinin yasal olarak atfedilmesi için gerekli olduğunda;
 • aktarımın yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uyulması, bir sözleşmenin veya bir sözleşmeyle ilgili ön prosedürlerin yerine getirilmesi veya adli, idari veya tahkim prosedürlerinde hakların düzenli olarak kullanılması için gerekli olduğunda.
Tanımlar ve hukuki referanslar

Kişisel Veri (veya Veriler)

Doğrudan, dolaylı olarak veya diğer bilgilerle bağlantılı olarak — kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere — bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine veya tanımlanmasına olanak tanıyan her türlü bilgi.

Kullanım Verileri

Bu Uygulama (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü taraf hizmetleri) aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir: bu Uygulamayı kullanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI adresleri (Tekbiçimli Kaynak Tanımlayıcısı), talebin zamanı, talebi sunucuya göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun yanıtının durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.). ), menşe ülke, Kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli zaman ayrıntıları (örn, Uygulama içindeki her sayfada harcanan zaman) ve ziyaret edilen sayfaların sırasına özel atıfta bulunarak Uygulama içinde izlenen yolla ilgili ayrıntılar ve cihaz işletim sistemi ve/veya Kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı

Bu Uygulamayı kullanan ve aksi belirtilmedikçe Veri Sahibi ile aynı anlama gelen kişi.

Veri Sahibi

Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek kişi.

Veri İşleyicileri (veya Veri Yöneticisi)

Bu gizlilik politikasında açıklandığı üzere, İşleyiciler adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ.

Veri Sorumlusu (veya Sahibi)

Tek başına veya başkalarıyla birlikte, bu Uygulamanın işletilmesi ve kullanımına ilişkin güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ. Veri Sorumlusu, aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın Sahibidir.

Bu Uygulama

Kullanıcının Kişisel Verilerinin hangi yollarla toplandığı ve işlendiği anlamına gelir.

Hizmet

Bu Uygulama tarafından ilgili şartlarda (varsa) ve bu sitede/uygulamada açıklandığı şekilde sağlanan hizmet.

Avrupa Birliği (veya AB)

Aksi belirtilmedikçe, bu belgede Avrupa Birliği'ne yapılan tüm atıflar, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'nın mevcut tüm üye devletlerini kapsamaktadır.

Çerez

Çerezler, Kullanıcının tarayıcısında depolanan küçük veri kümelerinden oluşan İzleyicilerdir.

İzleyici

İzleyici, örneğin Kullanıcının cihazındaki bilgilere erişerek veya bunları depolayarak Kullanıcıların izlenmesini sağlayan herhangi bir teknolojiyi (örneğin Çerezler, benzersiz tanımlayıcılar, web işaretçileri, gömülü komut dosyaları, e-etiketler ve parmak izi) belirtir.


Yasal bilgi

Bu gizlilik beyanı, 2016/679 sayılı Tüzük (AB) Madde 13/14 (Genel Veri Koruma Tüzüğü) dahil olmak üzere birçok mevzuatın hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu gizlilik politikası, bu belgede aksi belirtilmediği sürece yalnızca bu Uygulama ile ilgilidir.

Son güncelleme: 19 Ekim 2022