Contract Utilizator

În vigoare de la data de: 25 mai 2023

Această pagină web reprezintă un document legal care impune obligații și reprezintă Termenii și Condițiile (denumite în continuare „Contract”) pentru aplicația noastră de video-chat — CooMeet (denumită în continuare „Aplicație”). Termenul „Aplicație” mai include și se referă și la site-urile web https://coomeet.com.

ACEST CONTRACT CONȚINE DECLINĂRI DE GARANȚIE ȘI ALTE DISPOZIȚII CARE LIMITEAZĂ RESPONSABILITATEA NOASTRA FAȚĂ DE DVS. ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII TREBUIE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI ÎN TOTALITATEA LOR ÎNAINTE DE A ACCESA APLICAȚIA, DEOARECE FOLOSIREA, ACCESAREA ȘI/SAU NAVIGAREA PE APLICAȚIE CONSTITUIE ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ ACCEPTAȚI FIECARE TERMEN ȘI CONDIȚIE PREVĂZUTE ÎN ACEST CONTRACT, VĂ RUGĂM SĂ ABANDONAȚI IMEDIAT APLICAȚIA ȘI NU CONTINUAȚI SĂ O FOLOSIȚI, ACCESAȚI ȘI/SAU NAVIGAȚI MAI MULT.

1. Informații Generale despre Contract

1.1. Despre ce este acest document?

Contractul de Utilizator (denumit în continuare „Contract”) este un acord între dumneavoastră („Dvs.”, Dumneavoastră.”) și DSM Cyprus Services LTD („Companie”, „Noi”). Numărul de înregistrare al Companiei: HE 432303. Sediul Social al Companiei este situat la: Naxou 1, 1st floor, flat/office 103, Strovolos, 2043, Nicosia, Cyprus.

Contractul descrie relația privind folosirea site-ului coomeet.com, a aplicațiilor și widget-urilor CooMeet pe diferite site-uri web (denumite în continuare „Aplicație”). Contractul guvernează relațiile dumneavoastră cu Compania și, de asemenea, stabilește regulile generale pentru relațiile dintre utilizatorii Aplicației („Utilizatori”).

1.2. Natura juridică a Contractului

Natura juridică a Contractului face din acesta un acord de licență între Dvs. și Companie. Compania (licențiatorul) vă acordă Dvs. (licențiatul) dreptul de a utiliza interfața Aplicației și opțiunile de software ale acesteia, pentru a putea transfera și reproduce informațiile plasate în Aplicație de Dvs. și de alți Utilizatori în ​​cursul comunicării. Contractul este încheiat pe întreaga perioadă de folosire a Aplicației.

Contractul nu prevede drepturi de sublicență. Nu aveți dreptul de a transfera drepturile dumneavoastră conform Contractului către părți terțe.

Prin încheierea Contractului, aveți dreptul de a acționa doar în calitate de persoană fizică. Nu se pot înregistra conturi pentru persoane juridice și alte asociații.

1.3. Alte documente obligatorii

Părțile integrale (anexe) la Contract sunt Polița de Confidențialitate și Regulile de comunicare pe site. Acceptarea Contractului constituie acceptarea tuturor părților sale integrale. În caz de conflict între părțile Contractului, partea principală a Contractului are cea mai mare forță juridică și trebuie urmată.

1.4. Acceptarea Contractului

Acest Contract și părțile sale integrale conțin prevederi importante, inclusiv, dar fără a se limita la răspunderea noastră față de Dvs. Conectarea la Aplicație, folosirea acesteia sau vizualizarea informațiilor din ea constituie acceptarea tuturor termenilor Contractului și de aceea vi se impune să-i citiți cu atenție. În cazul în care nu sunteți de acord cu vreo condiție a Contractului, părăsiți imediat Aplicația și încetați orice folosire a acesteia. Dacă mai aveți întrebări cu privire la Contract, contactați Compania pentru clarificări.

2. Înregistrarea pe Aplicație. Tipuri de Conturi

2.1. Cerințe Generale pentru Utilizatori

Aveți dreptul de a încheia Contractul și de a folosi Aplicația în cazul respectării tuturor următoarelor cerințe:

 • Sunteți pe deplin capabil și într-o stare mintală sănătoasă;
 • Nu vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor sau a pastilelor care au efecte secundare asupra stării dumneavoastră mintale;
 • Aveți peste 18 ani și ați împlinit vârsta legală de majorat în țara dvs.

Compania are dreptul de a stabili cerințe suplimentare pentru Utilizatori, inclusiv cerințe de locație, vârstă precum și altele.

2.2. Înregistrare

Când vă înregistrați pe Aplicație, vă creați un cont personal. Există două tipuri de conturi disponibile în Aplicație: un cont de femei ("Femeie") și un cont de bărbați ("Bărbat"). Aveți dreptul să vă înregistrați un singur cont care se potrivește cu sexul dumneavoastră biologic.

Atenție: la înscrierea pe Aplicație, Utilizatorilor li se face automat o poză (denumită în continuare „Avatar”) de către sistem care este folosită pe profilul Utilizatorilor. Utilizatorul poate schimba Avatarul oricând din contul său din Aplicației. Este strict interzis să folosiți poze cu alte persoane ca Avatar — în caz contrar, Avatarul dvs. va fi considerat înșelător.

2.3. Informații în Cont

În timpul înregistrării, Utilizatorii trebuie să ofere informațiile de contact. Femeile trebuie să dea detaliile din pașaport. Femeile sunt obligate să informeze Compania în cazul unei modificări a datelor din pașaport în termen de șapte zile de la modificare.

2.4. Nume interzise

Compania are dreptul de a refuza înregistrarea Dvs. sub un anumit nume sau de a folosi numele sau imaginea pe Aplicație dacă:

 • Încercați să vă folosiți de identitatea unei alte persoane;
 • Imaginea sau numele sunt protejate ca obiecte cu drepturi exclusive;
 • Numele conține un link către o resursă de terță parte (inclusiv rețele sociale) sau publicitate (inclusiv publicitatea unei resurse concurente);
 • Numele indică vârsta minoră a Utilizatorului;
 • Numele instigă acțiuni interzise în Aplicație;
 • Numele sau imaginea sunt vulgare sau jignitoare la adresa Membrilor

2.5. Solicitarea de informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a vă solicita orice informații suplimentare cu privire la vârstă, nume și alte date de înregistrare. În cazul în care refuzați să ne oferiți astfel de informații, avem dreptul de a rezilia Contractul cu dvs. și de a vă interzice să folosiți Aplicația.

2.6. Folosirea Aplicației: Măsuri de Siguranță

Atunci când vă înregistrați vi se va cere să vă stabiliți o parolă și anumite informații despre cont care vă vor permite să accesați Aplicația și/sau Serviciile noastre. Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea parolei și a informațiilor despre cont.

De asemenea, luați la cunoștință că sunteți responsabil de siguranța dispozitivului pe care îl folosiți pentru a vă conecta la internet.

3. Comunicarea pe Aplicație

3.1. Conținut

Comunicarea între Utilizatori se realizează prin apel video prin difuzarea (descărcarea) propriului conținut audiovizual pe Aplicație. De asemenea, Utilizatorilor li se permite să adauge informații text și de alt mod în contul lor în Aplicație. Toate materialele audiovizuale, precum și cele text sau de alt mod pe care le adăugați sau le difuzați în Aplicație și vor fi denumite în continuare „Conținut”.

3.2. Aplicația este o platformă de comunicare

Aplicația CooMeet este considerată o platformă de comunicare între Utilizatori. Comunicarea se face prin mesaje scrise, schimb de mesaje audio și video sau prin participarea la video chat-uri. Compania nu oferă utilizatorilor servicii și garanții cu privire la calitatea și stabilitatea activității Aplicației și nu interferează în comunicarea dintre Utilizatori, atâta timp cât Utilizatorii respectă cerințele generale pentru Conținut și acest Contract.

3.3. Abuzul Aplicației

Este interzisă folosirea Aplicației în scopuri care nu sunt legate de comunicare, în special, pentru colectarea de date despre Utilizatori, plasarea de reclame și alte informații comerciale și pentru difuzarea de conținut ce aparține unei terțe părți.

3.4. Cerințe generale de comunicare

În timpul comunicării, sunteți de acord să respectați anumite reguli privind acțiuni ilegale, periculoase, abuzive și interzise. Regulile de comunicare pe site, întocmite de noi, precizează lista acțiunilor interzise. Dacă comunicați în Aplicație, sunteți de acord să respectați toate aceste reguli.

3.5. Comunicarea onestă între utilizatori

Utilizatorii Aplicației trebuie să decidă singuri cât de deschis pot comunica între ei. Modul în care folosiți Aplicația nu e neapărat modul în care o folosesc alți utilizatori. Nu aveți voie să trageți concluzii imparțiale cu privire la calitatea morală, psihologică și de altă natură a unui Utilizator, pe baza faptului că folosește sau nu Aplicația, cât de des se conectează pe Aplicație sau cu cine și în ce mod comunică. Compania își rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva persoanelor care răspândesc concluzii incorecte despre Aplicație și Utilizatorii acesteia.

3.6. Interzicerea calomniei

Este interzisă folosirea numelor altor persoane în Aplicație, indiferent dacă acestea sunt sau nu înregistrate în Aplicație. Nu puteți folosi Aplicația pentru a insulta sau defăima o altă persoană. Sunteți de acord să compensați Compania pentru toate cheltuielile pe care le poate sau chiar le va suporta în cazul în care alți Utilizatori sau părți terțe depun o reclamație de despăgubire împotriva Companiei pentru prejudiciul adus onoarei și demnității lor.

Codul de Purtare a Utilizatorului

3.7. În calitatea de Utilizator, Conținutul dvs. poate fi disponibil în Aplicație („Conținutul Utilizatorului”). Sunteți conștient că prin folosirea Aplicația și/sau Serviciile noastre, vă puteți expune la un conținut ofensator, indecent sau inacceptabil. Nu avem niciun control asupra Conținutului Utilizatorului și nu garantăm în niciun fel calitatea, acuratețea sau integritatea acestuia. Compania nu este responsabilă de monitorizarea sau filtrarea niciunui Conținut al Utilizatorului. În cazul în care orice Conținut al Utilizatorului este considerat ilegal (inclusiv orice Conținut care încalcă acești Termeni și Condiții), Compania poate transmite toate informațiile necesare autorităților relevante. Orice alte activități pe care le suspectăm a fi frauduloase sau criminale pot fi, de asemenea, raportate imediat autorităților competente.

3.8. Dacă orice Conținut al Utilizatorilor sau orice Utilizator este considerat de către sau este denunțat la Companie pentru încălcarea acestor Termeni și Condiții, Compania are dreptul deplin de a restricționa capabilitatea Utilizatorului de a partaja alt Conținut și/sau de a folosi Aplicația („suspendare temporară”) și/sau de a rezilia imediat acest Contract și, prin urmare, contul Utilizatorului cu sau fără a fi nevoită să-l notifice pe Utilizator („suspendare permanentă”).

3.9. Pentru suspendările temporare, perioadele de suspendare sunt stabilite de noi și pot fi modificate din când în când. Sunteți de acord că Compania nu va fi trasă la răspundere în fața dvs. și a altor Utilizatori ai aplicației pentru orice modificare a perioadelor de suspendare pentru orice fel de încălcare.

3.10. Fără a ne limita la cele de mai sus, avem dreptul exclusiv de a elimina orice Conținut care încalcă acest Contract sau care poate fi considerat de noi de neacceptat (de exemplu, poate fi ofensator, ilegal sau poate încălca drepturile de autor, dăuna sau amenința siguranța Aplicației, precum și personalul și Utilizatorii noștri, etc.).

În calitate de Utilizator, acceptați că NU veți folosi Aplicația și/sau Serviciile noastre pentru a face oricare dintre următoarele:
3.11. Încărcare, postare, transmitere sau punere la dispoziție de orice Conținut care:

 • Încalcă orice lege locală, statală, federală sau internațională;
 • Încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți;
 • Dăunează, amenință (inclusiv, de exemplu, șantaj), defăimează, promovează rasismul, bigotismul, ura, violența sau activitățile ilegale sau este în alt mod vulgar, obscen, abuziv, hărțuitor, sinuos, calomnios, invaziv în intimitatea altuia, odios sau rasist, lipsit de etică sau în alt mod contestabil și/sau ilegal;
 • Vizează sau justifică persecuția unei alte persoane sau o invazie a vieții private;
 • Oferă informații false și înșelătoare sau promovează un comportament obscen, amenințător, defăimător sau indecent;
 • Promovează copii ilegale sau neautorizate ale unui conținut creat de o altă persoană și protejat prin drepturi de autor, și anume, furnizează software piratat sau link-uri către acesta, precum și informații despre cum să piratați dispozitivele stabilite de producător menite să protejeze împotriva copierii sau furnizează conținut media piratat sau link-uri către fișiere cu astfel de conținut media;
 • Oferă link-uri directe sau indirecte la orice materiale pe care nu aveți dreptul să le partajați
 • Demonstrează un conținut pornografic sau sexual, comercial și necomercial;
 • Demonstrează conținutul unei exploatări sexuale sau violente a persoanelor sub 18 ani sau solicită orice informații personale ale acestor persoane;
 • Conține cuvinte neplăcute, blasfemie, informații false despre sex, detalii despre incest, viol, necrofilie, precum și orice date personale ale altui utilizator înregistrat și amenințări de sinucidere sau auto-vătămare sau vătămarea altora, promiscuitate;
 • Oferă detalii de instruire despre activități ilegale, cum ar fi fabricarea sau achiziționarea ilegală de arme, droguri, invadarea vieții private a cuiva etc.;
 • Solicită parole sau orice informații personale de la alți utilizatori în scopuri comerciale și/sau ilegale;
 • Distribuie reclame pe chat rooms și prin mesaje scrise private;
 • Implică orice activitate comercială neautorizată, inclusiv concursuri, loterie, schimburi, publicitate și scheme piramidale;
 • Conține orice informații private ale oricărei terțe părți, inclusiv dar nelimitat la adrese, numere de telefon, adrese de email, numere de securitate socială și numere de card bancar;
 • Conține viruși software sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software de calculator sau hardware sau echipament de telecomunicații sau pentru a extrage informații din Aplicația și/sau Serviciile noastre;
 • Conține orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, solicitări, materiale promoționale, mesaje nedorite, spam, mesaje în serie sau orice altă formă de solicitare;
 • În opinia Companiei este inacceptabil sau restricționează sau împiedică alte persoane să folosească sau să se bucure de Aplicația și/sau Serviciile noastre sau care poate expune Compania, afiliații noștri sau Utilizatorii noștri la orice prejudiciu sau răspundere de orice tip.

3.12. În calitate de Utilizator, mai sunteți de acord cu următoarele:

 • Să nu folosiți niciun dispozitiv sau software pentru a provoca daune Aplicației și pentru a ocoli, a interfera sau a încerca să interfereze cu funcționarea normală a Aplicației.
 • Să nu comiteți acte frauduloase sau alte acte ilegale care implică folosirea Aplicației, precum și orice alte acțiuni pe care noi sau orice alt Utilizator al Aplicației le putem considera inacceptabile în legătură cu acest Contact, inclusiv dar nelimitat la încorporarea neautorizată a API-ului, postare de link-uri, mesaje spam etc.
 • Să nu întreprindeți nicio acțiune care va impune o solicitare excesivă sau cu o greutate disproporționată asupra serverelor noastre. Dacă aflați că cineva pregătește un atac cibernetic împotriva Aplicației, trebuie să informați Compania despre acest fapt.
 • Să nu faceți publicitate sau să încercați să convingeți alți Utilizatori să cumpere sau să vândă produse sau servicii.
 • Să respectați regulile de chat. Regulile de chat pot fi găsite la https://coomeet.com/ro/chatrules și constituie o parte integrală a Contractului de față.
 • Să folosiți instrumentele disponibile de control parental (software pentru blocarea și filtrarea aplicațiilor și resurselor specifice) pentru a împiedica accesul minorilor la Aplicație.
 • Să nu permiteți minorilor să folosească și să comunice prin această Aplicație sau să efectueze orice alte acțiuni care pot fi realizate prin Aplicație.
 • Să nu vă afișați parțial sau complet dezbrăcat în fața camerei, să nu le arătați organele genitale celorlalți Utilizatori, și nici să nu le trimiteți niciun fel de imagini vizuale și descrieri cu nuditate, precum și descrieri verbale și scrise și conținut audio vizual de natură erotică sau pornografică.

Atenție: ne rezervăm dreptul de a lua măsuri rezonabile pentru a preveni trimiterea de mesaje spam către Membri.

3.13. În cazul în care un Utilizator vi se afișează în fața camerei pe jumătate gol sau complet nud sau vă trimite imagini vizuale de orice fel și/sau descrieri de nuditate, descrieri verbale și scrise și/sau conținut audio/video de natură erotică/pornografică, declarați și garantați că:

 • Nu veți permite persoanelor sub vârsta de 18 ani să acceseze orice conținut enumerat mai sus sau să vadă Utilizatorii pe jumătate goi/nuzi ai Aplicației.
 • Ne veți anunța imediat despre cele menționate mai sus apăsând pe butonul „Abuz” și veți întrerupe orice relație cu acest Utilizator.

3.14. Declarați și garantați că:

 • Nu veți folosi Aplicația în locuri, țări sau regiuni unde o astfel de acțiune ar putea fi considerată o încălcare a oricărei legi, reguli, rezoluții, decrete sau obiceiuri.
 • Nu veți înregistra, captura sau încărca pe internet în niciun fel nicio interacțiune cu alți Utilizatori (de exemplu, ceea ce se întâmplă în timpul convorbirilor dvs. pe video chat sau prin mesaje scrise), conversații personale, precum și alte informații personale și/sau confidențiale cu excepția cazului în care sunteți nevoit sau obligat să faceți acest lucru în conformitate cu legile interne și internaționale relevante.
 • Nu veți înregistra și/sau folosi în niciun fel (inclusiv vizualizarea ulterioară, descărcarea, copierea, difuzarea etc.) Conținutul.

3.15. Vă rugăm să rețineți că nu monitorizăm nicio conversație de chat a Utilizatorilor noștri. Vă aducem la cunoștință că unii Utilizatori se pot comporta abuziv și inadecvat, afișându-și organelor genitale pe cameră, precum și alte lucruri. Sunteți de acord să nu mai folosiți Aplicația dacă credeți că un astfel de comportament vă poate afecta psihic și emoțional sau vă poate ofensa credința religioasă. Dacă continuați să folosiți Aplicația, vă asumați pe cont propriu toate riscurile și toată responsabilitatea legate de comunicarea cu alți Utilizatori.

4. Avertismente

4.1. Principiu general: nu suntem responsabili pentru Dvs.

Comunicarea în Aplicație se face în mod voluntar în calitate de Utilizator adult competent. Dvs. decideți dacă vreți să comunicați sau nu, sunteți responsabil de acțiunile dvs., de ceea ce spuneți, faceți și trimiteți folosind Aplicația.

4.2. Aveți voie să comunicați în Aplicație?

Prin înregistrarea dvs. în Aplicație, confirmați că o astfel de comunicare nu este interzisă de legislația țării dumneavoastră. În cazul în care o astfel de comunicare în Aplicație sau orice fel de comunicare de acest tip sunt interzise sau restricționate în țara dvs., atunci sunteți responsabil de a vă comporta într-un mod adecvat în Aplicație, astfel încât să nu încălcați legile respective. În cazul în care nu sunteți sigur ce acțiuni sunt interzise sau restricționate în țara dvs., vă sugerăm să contactați un avocat local pentru clarificări.

Prin înregistrarea în Aplicație, confirmați totodată că orice comunicare în acest spațiu nu încalcă standardele de moralitate din țara dumneavoastră. Toate consecințele nerespectării unor astfel de standarde vor fi responsabilitatea Dvs.

4.3. Dvs. obțineți toate permisele necesare

În cazul în care în țara dumneavoastră vi se cere orice înregistrare sau certificat pentru a comunica în Aplicație sau pentru a încasa bani prin acest mod, sunteți responsabil pentru obținerea oricărui permis, licență sau oricăror alte documente necesare.

4.4. Dvs. suferiți costurile

Toate costurile necesare comunicării, echipamentul tehnic pentru apeluri video, accesul la internet, precum și orice alte instrumente și servicii necesare comunicării vă revin dvs. Noi nu rambursăm aceste costuri.

4.5 Nu sunteți angajatul nostru

Faptul că folosiți Aplicația pentru a comunica și câștigați bani din asta nu înseamnă că sunteți angajatul nostru. De asemenea, nu sunteți director sau agent, angajator sau angajat, partener, fondator sau membru al Companiei. Orice acțiune pe care o faceți este determinată de dvs. și trebuie să vă asumați toate responsabilitățile pentru acestea. Regulile de comunicare stabilite în Aplicație nu sunt considerate ca descrieri de muncă sau alte documente similare.

4.6. Nu garantăm calitatea Conținutului

Compania nu este responsabilă pentru calitatea Conținutului creat de Utilizatori, precum și pentru comportamentul Utilizatorilor în cursul conversațiilor. Numai Utilizatorii pot evalua Conținutul pe care îl vizualizează în Aplicație. Aveți dreptul în orice moment să încetați convorbirea cu un Utilizator care nu vă este pe plac. Pentru a vă familiariza cu Aplicația, există o versiune de probă care vă permite să evaluați Conținutul din Aplicație fără a plăti.

Nu sunteți considerat consumator al niciunui serviciu din Aplicație, în fața legii privind protecția consumatorilor.

4.7. Este posibil să dați peste Conținut de adulți

În Aplicație puteți da peste informații sexuale vizuale, textuale precum și de alte feluri. În cazul în care credeți că un astfel de Conținut vă poate afecta psihic și emoțional sau vă poate ofensa credința religioasă, părăsiți imediat Aplicația.

Aveți posibilitatea de a folosit funcția de „căutare sigură” pentru a elimina rezultatele ce pot conține materiale cu nuditate. Prin dezactivarea „căutării sigure”, înseamnă că nu vă deranjează posibilitatea de a da peste Conținut de adulți.

4.8. Moderarea Conținutului

Răspundem prompt la mesajele dumneavoastră cu privire la încălcarea Contractului. De asemenea, Compania depune eforturi pentru a preveni potențialele încălcări prin intermediul monitorizării automate a comportamentului Utilizatorilor. Cu toate acestea, nu efectuăm o verificare preliminară a întregului Conținut și nu putem garanta lipsa de Conținut interzis sau ofensator în Aplicație, sau cea de încălcare a regulamentului din partea celorlalți Utilizatori.

4.9. Nu partajăm părerile Utilizatorilor

Nu suntem responsabili pentru ideile și opiniile exprimate de Utilizatori în timpul conversațiilor. Aceste idei și puncte de vedere nu sunt considerate opinii ale Companiei sau ale reprezentanților acesteia. Niciunul dintre Utilizatori nu are dreptul de a vorbi în numele Companiei.

În mod similar, referirea în Aplicație la orice pagini, aplicații sau programe nu înseamnă că susținem, garantăm sau recomandăm serviciile, aplicațiile sau programele respective.

5. Monitorizarea respectării Contractului

5.1 Înregistrarea Comunicării

Compania are dreptul de a înregistra convorbirile, inclusiv salvarea mesajelor și a înregistrărilor audio, precum și de a realiza capturi de ecran ale transmisiilor video pentru a monitoriza că acest Contract este respectat. Compania nu folosește aceste înregistrări în alte scopuri. Compania poate, dar nu este obligată să vă furnizeze copii ale acestor înregistrări.

5.2. Recunoașterea automată a feței

Compania folosește identificarea automată a persoanelor din transmisii și blochează conturile prin care comunică persoanele necunoscute sau utilizatorii neînregistrați.

5.3. Verificarea gesturilor

Compania luptă împotriva redifuzării de videoclipurilor în aplicație. Moderatorii Companiei se pot conecta la conversațiile dvs. pe chat și vă pot cere să repetați anumite gesturi pentru a verifica dacă transmisia este live. În cazul în care nu urmați aceste indicații, contul dvs. va fi blocat.

5.4 Verificarea prin Utilizatori secreți

Compania folosește metoda de verificare prin Utilizatori secreți pentru a se asigura că acest Contract este respectat, în special clauza de interzicere a comunicării cu minorii. Angajații Companiei se pot conecta la conversațiile dvs. de chat pentru a efectua această verificare.

5.5. Contacte de Asistență ale Companiei

Pentru a îmbunătăți calitatea Serviciilor, aveți dreptul (și în anumite cazuri — vi se impune) să informați Compania cu privire la toate încălcările de funcționare ale Aplicației sau la comportamentul neadecvat al Utilizatorilor. Ne rezervăm dreptul de a vă recompensa cu monede interne ca bonus pentru reclamațiile bine fondate.

6. Plata pentru comunicare: condiții generale

6.1. Funcțiile plătite din Aplicație

Comunicarea în Aplicație se realizează pe bază de plată. Prețul monedei interne și prețul comunicării vor fi stabilite de algoritmii Aplicației. Compania primește un comision care reprezintă costul pe care Utilizatorii îl plătesc pentru folosirea Aplicației. Cursurile de schimb valutar pentru moneda internă (bani pentru minute, minute pentru puncte și bani) sunt stabilite de Companie și pot fi modificare oricând fără a necesita aprobarea Utilizatorilor.

6.2. Versiunea de probă

Utilizatorii noi au posibilitatea de a se familiariza cu funcțiile Aplicațiilor în versiunea gratuită (de probă). Funcționalitatea din versiunea de probă a Aplicație și cea normală sunt identice. La sfârșitul probei, aveți dreptul de a cumpăra credite pentru a continua conversațiile în Aplicație.

6.3. Moneda internă

Există două tipuri de monede interne oferite pe platformă: minute și puncte. Minutele pot fi cumpărate cu bani în Aplicație. La vizualizarea conținutului plătit minutele se transformă în puncte, pe care beneficiarul (Femeia) are dreptul să le schimbe apoi în bani. Conversia minutelor în puncte depinde de tariful curent care se găsește în contul Femeilor împreună cu alte detaliile.

6.4 Cadouri

Utilizatorii au ocazia să ofere cadouri în Aplicație cumpărându-le cu moneda internă. Un cadou, cum ar fi moneda internă, poate fi schimbat în bani. Primirea cadoului nu obligă beneficiarul la niciun fel de obligație în timpul convorbiriilor. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a aplica măsuri de tragere la răspundere în cazurile în care se primesc reclamații frecvente cu privire la un Utilizator care comite înșelăciune pentru a primi cadouri.

6.5 Bonus

Avem dreptul de a recompensa Utilizatorii activi cu minute gratuite și alte reduceri prin diferite campanii de bonus. De asemenea, recompensăm Utilizatorii cu monedă internă pentru contribuția lor la îmbunătățirile Aplicației — pentru reclamații bine fondate cu privire la comportamentul necorespunzător al altor Utilizatori. Minutele bonus și reducerile pot fi acumulate în anumite condiții — de exemplu, cu obligația de a le folosi înainte de o dată limită.

6.6 Moneda internă — nu se consideră bani

Nici moneda internă nici cadourile nu sunt considerate bani și nu sunt proprietatea Utilizatorului. Toate cazurile de folosire ale monedei interne și ale cadourilor trebuie efectuate în conformitate cu acest Contract. Este interzis ca Utilizatorii să transfere monede interne între ei și să le folosească în orice alte moduri în afara celor stabilite prin acest Contract și oferite prin intermediul Aplicației.

6.7. Condițiile complete pentru comunicarea plătită

În prezent vă putem pune la dispoziție următoarele pachete Premium:

 • 3 zile de probă — 2,97 USD + 10 Minute Gratis. În total: 2,97 USD
 • 1 lună — 9,99 USD + 20 de Minute Gratuite. În total: 9,99 USD
 • 3 luni — 7,99 USD pe lună + 70 de Minute Gratuite. În total: 23,97 USD
 • 6 luni — 4,99 USD pe lună + 100 de Minute Gratuite. În total: 29,94 USD

Dacă plătiți pentru abonamentul Premium într-o altă monedă, banii sunt schimbați la cursul de schimb curent al Băncii dumneavoastră.

După ce v-ați folosit toate minutele gratuite, vă puteți cumpăra extra Minute pentru a continua să convorbirile pe video chat sau prin mesaje scrise.

Costul pentru 1 (un) minut este de 0,50 USD.

În prezent vă putem pune la dispoziție următoarele pachete de minute:

 • 10 minute — 5 USD
 • 60 de minute — 25 USD
 • 360 de minute — 100 USD

6.8 Schimbările la termenii de plată pentru comunicare

Termenii de plată pentru comunicare și condițiile de rambursare pot fi modificate de către Companie în orice moment, fără avertizarea prealabilă a Utilizatorilor. În cazul în care aceste modificări schimbă semnificativ termenii Contractului, aveți dreptul de a înceta folosirea Aplicației. În acest caz, vi se va returna suma de fonduri afișată în contul dumneavoastră la momentul rezilierii, ținând cont de condițiile specificate în clauzele 8.1 și 8.2.

6.9. Taxa pe valoarea adăugată

În unele țări se aplică TVA la prețul pachetelor. Dacă se adaugă TVA la prețul pachetului dvs. vi se va comunica această informație pe pagina de plată.

7. Achiziționarea de monedă internă

7.1 Suma minimă de achiziționare

Avem dreptul să stabilim o sumă minimă la achiziționarea de monedă internă. Această sumă poate varia în funcție de metoda de plată și poate fi modificată din când în când.

7.2 Abonamentul Aplicației

Aveți dreptul de a achiziționa Abonamentul în Aplicație. Totodată, noi nu percepem taxe de abonament fără consimțământul dumneavoastră (nu percepem taxe automat). În cazul în care perioada plătită de Abonament s-a încheiat, trebuie să plătiți din nou pentru a continua conversațiile.

Dacă v-ați abonat înainte de 12 februarie 2020, plățile de pe cardul dvs. bancar vor fi debitate automat. În acest caz va trebui să anulați dvs. Abonamentul dacă doriți să-l reziliati, altfel fondurile vor continua să fie debitate de pe cardul dumneavoastră.

7.3. Returnarea plății. Cererea de Rambursare

În cazul în care nu sunteți de acord cu suma debitată de pe cardul dvs. pentru folosirea Aplicației, vă rugăm să ne contactați înainte de a lua legatura cu banca pentru efectuarea unei rambursări (Chargeback). Cererea dvs. va fi luată în considerare și dacă considerăm că este justificată, vă vom returna suma contestată pe cardul dvs. în termen de maxim 20 de zile lucrătoare. În cazul în care vă respingem cererea, puteți contacta banca dvs. care a emis cardul.

7.4 Confirmarea Detaliilor Bancare

Compania are dreptul de a solicita confirmarea detaliilor dvs. de plată. Acestea pot include informații despre cardul dvs. bancar (de exemplu, poza ultimelor șase numere ale cardului dvs. sau o poză în care Utilizatorul ține cardul în mână, etc.), detaliile pașaportului sau orice alt mijloc de identificare.

8. Returnarea fondurilor din cont

8.1 Transformarea Punctelor în Bani

Femeile au dreptul să transforme punctele în bani și apoi să debiteze banii din Aplicație pe cardul lor bancar sau în portofelul electronic. Suma minimă de conversie este de 5000 de puncte. Transferul banilor se face în termen de 5 zile lucrătoare. Compania este de acord să plătească taxa de transfer a punctelor.

Plata poate fi efectuată (la opțiunea beneficiarului) către:

 • VISA sau MasterCard;
 • Portofele electronice EpayServices, Yandex Money, Webmoney, Qiwi.

În caz de forță majoră metodele de plată se pot schimba iar perioada de plată poate crește. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de modificare a metodei sau perioadei de plată în cazul în care Compania nu are nicio vină.

Pentru mai multe informații despre modificarea metodei sau perioadei de plată din cauza unei forțe majore, vă rugăm să contactați Serviciul de Asistență Clienți prin chat sau e-mail.

8.2 Taxe și Contribuții de Plată

Compania nu plătește nicio contribuție medicală sau de pensie, precum nici la alte fonduri de asigurări în favoarea dvs. atunci când vă debitează banii în portofel. În cazul în care activitatea de comunicare în Aplicație și chitanța de venit sunt supuse impozitării în țara dumneavoastră, trebuie să plătiți singur aceste taxe.

8.3 Transformarea minutelor în bani (rambursarea minutelor)

A. Minutele bonus nu pot fi transformate în bani.
B.Minutele folosite nu pot fi transformate înapoi în bani.
C.Minutele care nu sunt folosite pot fi transformate înapoi în bani iar suma debitată înapoi pe cardul bancar sau în portofelul electronic din care a fost făcută inițial achiziția.

8.4 Dreptul de reținere

Fondurile din contul dvs. pot fi debitate parțial sau integral (reținute) în favoarea Companiei în caz de încălcare a termenilor acestui Contract. Valoarea unei astfel de rețineri este stabilită de Companie.

8.5 Interzicerea plăților în afara Aplicației

Utilizatorilor nu au dreptul să stabilească condiții suplimentare de plată pentru comunicare pe lângă cele stabilite de Aplicație. Este total interzisă solicitarea unei plăți suplimentare pentru comunicarea în afara Aplicației (prin PayPal, criptomonedă etc.)

9. Proprietate Intelectuală

(a) Drepturi de Proprietate Intelectuală

9.1. Toate obiectele puse la dispoziție în Aplicație, inclusiv elemente de design, text, imagini grafice, ilustrații, videoclipuri, scripturi, software, muzică, sunete și alte obiecte și colecțiile acestora (toate obiectele menționate vor fi considerate ca fiind incluse în definiția de „Conținut " prezentată mai sus) sunt drepturi exclusive ale Companiei, Utilizatorilor și altor deținători de drepturi, iar toate drepturile asupra acestor obiecte sunt rezervate.

9.2. Cu excepția cazurilor prevăzute de acești Termeni și Condiții, precum și de orice legi relevante, niciun Conținut nu poate fi copiat (reprodus), procesat, distribuit, afișat în cadru, publicat, descărcat, transferat, vândut sau folosit în alt mod integral sau parțial fără permisiunea prealabilă a proprietarului de drept, cu excepția cazului în care proprietarul a fost de acord în mod expres ca acest Conținut să fie folosit în mod gratuit de către orice persoană.

Reproducerea, copierea, colectarea, sistematizarea, stocarea și transferul Conținutului pentru crearea unei baze de date fie în scop comercial și/sau necomercial și/sau folosirea Conținutului în întregime sau în parte, indiferent de modul de utilizare, nu este permisă fără acordul Companiei.

Prin prezentul Contract, interzicem orice folosire a Aplicației în scopul de a crea lucrări derivate și/sau copiate, de compilare și decompilare, de a analiza părți sau de a reconstrui Aplicația.

9.3. Punând la dispoziție în Aplicație Conținutul pe care îl deține în mod legal, Utilizatorul le dă altor Utilizatori dreptul neexclusiv de a-l folosi în cadrul funcționalității Site-ului, adică de vizualizare, reproducere (inclusiv copiere) și precum alte drepturi strict în scopul de uz personală necomercială, cu excepția cazului în care o astfel de folosire încalcă sau poate încălca intereselor protejate de lege ale proprietarului.

9.4. Conținutul pus la dispoziție strict în scopul utilizării personale necomerciale poate fi folosit de către Utilizator cu condiția ca toate drepturi de autor sau alte notificări de proprietare, numele autorului precum și Conținutul propriu-zis să rămână neschimbate.

9.5. Utilizatorul acordă Companiei dreptul neexclusiv de a folosi în mod gratuit Conținutul pus la dispoziție în Aplicație și pe care îl deține în mod legal, astfel încât să putem menține funcționarea Aplicației în modul stabilit de arhitectura și functionalitatea acesteia. Utilizatorul acordă, de asemenea, Companiei dreptul neexclusiv de a-i folosi Conținutul prin copiere, interpretare publică, reproducere, procesare, traducere și distribuție pentru sau în legătură cu scopurile Site-ului, inclusiv în scopul de a crește popularitatea acestuia. Putem produce lucrări derivate, precum și să luăm orice alte măsuri rezonabile adecvate în aceste scopuri. Utilizatorul ne acordă, de asemenea, dreptul neexclusiv de a copia Conținutul său pentru a eficientiza și a facilita publicarea și stocarea Conținutului Utilizatorului.

9.6. Acest drept neexclusiv este acordat pentru perioada în care Conținutul este disponibil pe Aplicație și se aplică pe orice teritoriu din întreaga lume. La sfârșitul acestei perioade (atunci când Conținutul nu mai este disponibil prin Aplicație — de exemplu, dacă este șters de către Utilizator) și/sau sfârșitul duratei dreptului neexclusiv, Compania nu este obligată să șteargă Conținutul nostru promoțional care cuprinde Conținutul menționat mai sus (cum ar fi ștergerea acestuia de pe internet). Avem dreptul de a transfera drepturile descrise în această clauză către părți terțe. Utilizatorul acceptă că avem dreptul de a folosi capabilitățile funcționale și tehnice ale Aplicației care oferă afișarea Conținutului publicat, inclusiv în scopul afișării Conținutului respectiv, precum și pentru publicitate.

9.7. Dacă Utilizatorul își șterge Conținutul din Aplicație, drepturile neexclusive menționate mai sus vor fi revocate automat. Ne rezervăm dreptul de a păstra o rezervă de copii de arhivă ale Conținutului Utilizatorului pentru o perioadă anume dacă este necesar datorită chestiunilor tehnice speciale care fac ca Aplicația să funcționeze normal.

9.8. Cu excepția propriului Conținut, Utilizatorul nu are dreptul să încarce sau să pună la dispoziția publicului un Conținut preluat din alte aplicații, site-uri, baze de date precum și alte proprietăți intelectuale fără acordul direct al proprietarilor de drept respectivi.

9.9. Orice utilizare a Aplicației sau a Conținutului, cu excepția cazurilor permise în acest Contract sau cazului în care deținătorul proprietății intelectuale își dă acordul direct în scris, este strict interzisă dacă deținătorul proprietății intelectuale nu își dă permisiunea scrisă în prealabil.

9.10. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod direct în acești Termeni și Condiții, niciun termen nu poate fi interpretat ca un acord de drepturi de proprietate intelectuală asupra Conținutului.

9.11. Aplicația poate conține mărcile noastre de servicii și/sau mărcile comerciale, precum și pe cele ale afiliaților noștri sau ale altor companii sub formă de cuvinte, grafice, logo-uri etc. Folosirea Aplicației și/sau Serviciilor noastre nu vă dă niciun drept sau licență să folosiți mărcile noastre de servicii și/sau comerciale și/sau ale unor terți fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Companiei sau a oricăror terți care dețin proprietatea intelectuală respectivă.

(b) Încălcarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală

9.12. Utilizatorul are răspunderea personală pentru orice Conținut sau informații pe care le încarcă sau le partajează pe sau prin intermediul Aplicației. Utilizatorul nu are dreptul de a încărca, transfera, publica sau partaja Conținut prin Aplicație decât dacă are toate drepturile necesare pentru a face acest lucru, astfel de drepturi fiind dobândite sau transferate către acesta în conformitate cu orice legislație relevantă. Dacă detectați orice fel de încălcări de drepturi de proprietate intelectuală, vă rugăm să depuneți o plângere prin intermediul Serviciului nostru de Asistență Clienți.

9.13. Avem dreptul, dar nu suntem obligați, să facem verificări de Conținut interzis pe Aplicație și putem șterge sau elimina (cu sau fără notificarea corespunzătoare) orice Conținut considerăm că nu este în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

(c) Drepturi de autor

9.14. Femeile înregistrate acordă Companiei dreptul de a le folosi gratuit imaginile (inclusiv fragmente de videoclipuri cu ele) pentru publicitate, marketing și în alte scopuri comerciale și necomerciale. În aceste scopuri, Femeile acordă Companiei dreptul neexclusiv de folosire a materialelor relevante în orice mod aplicabil, inclusiv crearea de lucrări derivate. Compania are dreptul de a transfera aceste drepturi către părți terțe.

Femeile oferă, de asemenea, Companiei dreptul de a le folosi numele sau porecla (dacă este disponibilă) gratuit pentru publicitate, marketing și în alte scopuri comerciale și necomerciale.

9.15. Vă declarați refuzul de a primi bani pentru drepturi de autor pentru crearea și difuzarea de Conținut, inclusiv materiale audiovizuale, pentru încărcarea fotografiilor și a altor drepturi exclusive în Aplicație pe lângă fondurile pe care le câștigați din conversia monedei interne a Aplicației în bani.

(d) Încălcarea drepturilor dvs. de proprietate intelectuală

9.16 În cazul în care drepturile dvs. de proprietate intelectuală sunt încălcate în Aplicație, vă rugăm să ne contactați imediat la următoarea adresă: warning@coomeet.com pentru a putea întreprinde toate măsurile necesare sau pentru a vă contacta pentru clarificarea situației.

10. Absolvirea responsabilității

10.1. Absolvirea Plângerilor împotriva Companiei

Dacă acceptați termenii acestui Contract, constituiți refuzul oricărei pretenții împotriva Companiei în orice moment, din orice motiv, inclusiv cereri de recurs, cereri de despăgubire pentru vătămare corporală sau psihică, prejudiciu adus onoarei și demnității, prejudicii directe, pierderi de profit și alte pierderi materiale. Mai refuzați și depunerea oricăror alte reclamații care ar putea apărea în legătură cu folosirea Aplicației și comunicarea pe aceasta.

10.2. Aplicația este folosită ca atare (Ca Atare)

INFORMAȚIA ȘI CONȚINUTUL DIN SAU PRIN APLICAȚIA NOASTRĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, „CUM ESTE DISPONIBIL”, CU „TOATE DEFECTELE”, ȘI TOATE GARANȚIILE DIRECTE SAU IMPLICITE SUNT NEGATE. APLICAȚIA ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE POT CONȚINE BUGS, ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI.

10.3 Absolvirea cererilor de date personale

Dacă acceptați termenii acestui Contract, constituiți refuzul de a face orice solicitări Companiei în cazul în care datele personale sau de altă natură prezente în Aplicație sunt distruse, pierdute sau accesate în mod neautorizat, indiferent de circumstanțe.

10.4. Responsabilitatea Companiei pentru încălcarea drepturilor exclusive ale părților terțe

Compania nu este responsabilă, inclusiv răspunderea subsidiară, pentru încălcarea drepturilor exclusive ale terților pe care Utilizatorii le pot comite în timpul comunicării, inclusiv încălcarea drepturilor de autor asupra materialelor audiovizuale, pozelor, comentariilor, mesajelor și oricăror alte informații, precum și pentru încălcarea drepturilor asupra mijloacelor de individualizare și a altor drepturi intelectuale.

10.5. Responsabilitatea Companiei pentru Conținut

Compania este considerată ca intermediar de informații și nu este responsabilă pentru Conținutul încărcat de către Utilizatori. Dacă întâmpinați în Aplicație un Conținut interzis, ambiguu sau care încalcă drepturile terților, vă rugăm să informați imediat Compania la următoarea adresă: warning@coomeet.com ca să putem lua măsurile corespunzătoare.

10.6. Responsabilitatea Companiei pentru Hack-uri

Luați la cunoștință și sunteți de acord că nici Compania, nici Utilizatorii Aplicației, nici alte părți terțe nu vor fi trase la răspundere pentru pierderile suferite de dvs. din cauza comportamentului dvs. neglijent față de siguranța dispozitivului pe care îl utilizați pentru a vă conecta la internet sau pentru că ați dezvăluit/ încredințat informațiile despre parola sau contul dvs. altor persoane sau le-ați stocat în mod necorespunzător.

Declinare: Erori și Corecții

10.7. NU DECLARĂM ȘI NU GARANTĂM CĂ APLICAȚIA NOASTRĂ NU VA ÎNTÂMPINA ERORI, VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE SAU CĂ VOM CORECTA ORICE ERORI. NU DECLARĂM ȘI NU GARANTĂM CĂ INFORMAȚIILE DISPONIBILE PE SAU PRIN APLICAȚIA NOASTRA VOR FI CORECTE, EXACTE, PRECISE SAU DE ÎNCREDERE.

Declinare: Conținut de Părți Terțe, Bunuri și/sau Servicii

10.8. CONȚINUTUL FURNIZAT DE PĂRȚI TERȚE (DE EXEMPLU, DE ALȚI UTILIZATORI ETC.) VA FI DISPONIBIL CÂND UTILIZAȚI APLICAȚIA. COMPANIA NU ARE CONTROL EDITORIAL SAU DE ALT MOD ASUPRA UN ASTFEL DE CONȚINUT. ORICE OPINII, INFORMAȚII SAU CONȚINUT EXPRIMATE SAU FURNIZATE DE ACESTE PĂRȚI TERȚE SUNT ALE AUTORILOR ȘI PROPRIETARILOR RESPECTIVI ȘI NU ALE COMPANIEI NOASTRE. COMPANIA NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA, COMPLETITUDINEA, VANDABILITATEA SAU ADECVAREA ÎN ORICE SCOP ȘI NICI LEGALITATEA ORICĂRUI CONȚINUT FURNIZAT DE ORICARE DINTRE ACESTE PĂRȚI.

10.9. SUNTEȚI CONȘTIENT CĂ NOI NU OPERĂM SAU CONTROLĂM PRODUSELE SAU SERVICIILE OFERITE DE TERȚE PĂRȚI. ACESTE PĂRȚI SUNT RESPONSABILE DE TOATE ASPECTELE DE PRELUCRARE DE COMENZI, ÎNDEPLINIRE, FACTURARE ȘI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI, PRECUM ȘI DE ORICE ALTE ASPECTE LEGATE DE PRODUSELE SAU SERVICIILE LOR. NU LUĂM PARTE LA TRANZACȚIILE DINTRE DVS. ȘI ACESTE PĂRȚI TERȚE. VĂ ASUMAȚI RISCUL LA FOLOSIREA SERVICIILOR SAU ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR OFERITE DE PĂRȚI TERȚE ȘI ÎNȚELEGEȚI CĂ NOI NU VĂ OFERIM NICIUN FEL DE GARANȚII. CÂND VIZITAȚI SAU FOLOSIȚI SITE-URILE ȘI APLICAȚIILE ACESTORA VI SE VOR APLICA TOATE REGULILE, DOCUMENTELE JURIDICE (INCLUSIV POLIȚELE DE CONFIDENȚIALITATE) ȘI PROCEDURILE DE OPERARE ALE ORICĂROR PĂRȚI TERȚE.

10.10. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ NICIUN CONȚINUT DIN APLICAȚIA NOASTRĂ (INCLUSIV ORICE CONȚINUT FURNIZAT DE NOI SAU DE ORICE PARTE TERȚĂ) NU REPREZINTĂ SFATURI FINANCIARE, DE INVESTIȚII, JURIDICE ȘI/SAU ALTĂ PROFESIE ȘI CĂ NU EXISTĂ NICIUN FEL DE RELAȚIE PROFESIONALĂ ÎNTRE DVS. ȘI COMPANIE SAU UTILIZATORII NOȘTRI. SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU VEȚI LUA NICIO DECIZIE FINANCIARĂ, DE INVESTIȚII, JURIDICĂ ȘI/SAU ALTĂ NATURĂ BAZÂNDU-VĂ TOTAL SAU PARȚIAL PE VREUN CONȚINUT DE PE APLICAȚIE SAU SERVICIILE NOASTRE.

Declinare: Garanții și Răspundere

10.11. COMPANIA NU ESTE RESPONSABILĂ ȘI NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE ÎN NICIUN FEL PENTRU NICIUN CONȚINUT DISPONIBIL SAU FURNIZAT PE APLICAȚIA NOASTRĂ SAU PRIN SERVICIILE NOASTRE DE CĂTRE UTILIZATORII APLICAȚIEI. CHIAR DACĂ PUTEM OFERI REGULI DE COMPORTAMENT PENTRU UTILIZATORI ȘI POSTĂRI, NU SUNTEM ÎN MĂSURĂ SĂ CONTROLĂM ȘI NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU CE PUBLICĂ, TRANSMIT SAU PARTAJEAZĂ UTILIZATORII PE APLICAȚIA ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE, ȘI NU SUNTEM RESPONSABILI DE NICIUN CONȚINUT OFENSIV, NEADECVAT, OBSCEN, ILEGAL, DUBIOS SAU CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR PE CARE ÎL PUTEȚI ÎNTÂLNI CÂND FOLOSIȚI APLICAȚIA ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE.

10.12. DIN CÂND ÎN CÂND, APLICAȚIA ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE POT FI INDISPONIBILE TEMPORAR ÎN SCOPURI DE MENTENANȚĂ SAU DIN ALTE MOTIVE. COMPANIA NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIO EROARE, OMITERE, ÎNTRERUPERE, ȘTERGERE, DEFECȚIUNE, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMISIE, ERORI DE LINII DE COMUNICAȚII, FURT SAU DISTRUGERE, ACCES NEAUTORIZAT SAU ALTERARE A COMUNICĂRII DINTRE UTILIZATORI.

10.13. COMPANIA NU ESTE RESPONSABILĂ DE NICIO DEFECȚIUNE TEHNICĂ SAU DE ALTE PROBLEME ALE ORICĂREI REȚEA SAU ORICĂRUI SERVICIU DE TELEFONIE, SISTEM DE COMPUTER, SERVER SAU FURNIZOR, CALCULATOR SAU ECHIPAMENT DE TELEFON MOBIL, SAU SOFTWARE, SAU DE ORICE DERANJAMENT TEHNIC AL EMAILULUI SAU AMBUTEIAJ DE TRAFIC PE INTERNET SAU ORICE COMBINAȚIE A ACESTORA — INCLUSIV DAUNE ASUPRA CALCULATORULUI, MOBILULUI SAU DISPOZITIVULUI DE SOFTWARE ȘI HARDWARE AL UTILIZATORULUI SAU ORICĂREI ALTE PERSOANE — LEGATE SAU CARE REZULTĂ DIN FOLOSIREA APLICAȚIEI ȘI/SAU SERVICIILOR NOASTRE.

10.14. COMPANIA (INCLUSIV TOȚI AFILIAȚII NOȘTRI) NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILĂ DE ORICE PIERDERE SAU DAUNE, INCLUSIV ORICE PIERDERE SAU PREJUDICIU PERSONAL SAU DECES CARE REZULTĂ DIN FOLOSIREA SAU DIN NEPUTINȚA DE A ACCESA SAU FOLOSI APLICAȚIA ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE, SAU DIN ORICE INTERACȚIUNE ÎNTRE UTILIZATORII APLICAȚIEI ȘI/SAU SERVICIILOR NOASTRE ATÂT ONLINE CÂT ȘI OFFLINE.

10.15. COMPANIA NU POATE GARANTA ȘI NU PROMITE NICIUN FEL DE REZULTATE SPECIFICE PRIN FOLOSIREA APLICAȚIEI ȘI/SAU SERVICIILOR NOASTRE. COMPANIA NU REPREZINTĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ CONȚINUTUL ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE SUNT EXACTE, COMPLETE, DE ÎNCREDERE, ACTUALE, FĂRĂ ERORI SAU FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. CA URMARE, TREBUIE SĂ ACȚIONAȚI CU ATENȚIE ATUNCI CÂND FOLOSIȚI UN ASTFEL DE CONȚINUT SAU SOFTWARE ȘI SĂ UTILIZAȚI UN SOFTWARE DE RENUME PENTRU DETECTAREA ȘI ELIMINAREA VIRUȘILOR. COMPANIA NU ÎȘI ASUMĂ NICIUN FEL DE RESPONSABILITATE PENTRU ORICE DAUNE CAUZATE DE VIRUȘI ATRIBUIȚI CUMVA CONȚINUTULUI, SERVICIILOR ȘI SOFTWARE-ULUI.

10.16. FĂRĂ A LIMITA CLAUZELE PRECEDENTE, LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ DACĂ OBȚINEȚI UN CONȚINUT DIN SAU PRIN APLICAȚIA ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE (DE EXEMPLU, PRIN DESCĂRCAREA UNUI FIȘIER TRIMIS DE ALT UTILIZATOR), VĂ ASUMAȚI ORICE RISC ȘI TOATĂ RESPONSABILITATEA DE FOLOSIRE A ACELUI MATERIAL, PRECUM ȘI ORICE DAUNE LA DISPOZITIVUL DVS. MOBIL SAU SISTEMUL DE COMPUTER, PIERDEREA DATELOR SAU ALTE DAUNE DE ORICE FEL CARE POT REZULTA DIN FOLOSIRE. NOI ȘI TOȚI AFILIAȚII NOȘTRI SUNTEM LIBERI DE RĂSPUNDERE ȘI NU NI SE POATE CERE NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, ÎNTÂMPLĂTOARE SAU SECUNDARĂ (INCLUSIVE PIERDERE DE AFACERI, PIERDERE DE PROFIT, LITIGII SAU ORICE ASTFEL DE CAZURI), FIE BAZATĂ PE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, PREJUDICII (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDEREA PRODUSULUI SAU ORICE ALTCEVA, CHIAR DACĂ CUNOAȘTEM POSIBILITATEA DE ASTFEL DE DAUNE.

10.17. NEGAREA ȘI LIMITAREA PREJUDICIILOR PRECIZATE MAI SUS SUNT ELEMENTE SUBSTANȚIALE ALE CONTRACTULUI ÎNTRE DVS. ȘI COMPANIE — APLICAȚIA ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE NU SUNT DISPONIBILE FĂRĂ ACESTE LIMITĂRI. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, FIE ORALE SAU SCRISE, OBȚINUT DE DVS. DE LA NOI PRIN APLICAȚIE ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE NU VA CREA NICIO GARANȚIE SAU REPREZENTARE NEEXPRIMATE ÎN ACEST ACORD.

10.18. REFERINȚA LA ORICE PRODUSE, SERVICII, PROCEDURI SAU ALTE INFORMAȚII PRIN NUMELE COMERCIAL, MARCA COMERCIALĂ, PRODUCĂTOR SAU FURNIZOR NU CONSTITUIE ȘI NU IMPLICĂ PROMOVAREA, SPONSORIZAREA, RECOMANDAREA SAU NICIUN ALT FEL DE AFILIERE CU NOI SAU CU APLICAȚIA NOASTRĂ.

Link-uri la Alte Site-uri sau Aplicații

10.19. Aplicația noastră poate conține din când în când link-uri către alte website-uri și/sau aplicații („Site-uri și Aplicații ale Părților Terțe”). Compania nu are niciun control asupra documentelor legale și practicilor de confidențialitate ale site-urilor ce aparțin părților terțe; accesarea oricărui site de terță parte se va face pe propriul dvs. risc. Vă recomandăm să consultați polița de confidențialitate și termenii și condițiile acelor site-uri pentru a înțelege pe deplin ce informații colectează și cum sunt folosite.

10.20. Aplicația poate conține, de asemenea, link-uri către Site-urile și Aplicațiile Părților Terțe, precum și articole, poze, ilustrații, imagini grafice, muzică, sunete, videoclipuri, informații, aplicații, software și alt conținut care aparține sau care provine de la respectivele părți („Conținutul Părților Terțe”), conținut care este proprietatea lor intelectuală și care este protejat în conformitate cu orice lege relevantă.

10.21. Includerea de link-uri către orice site sau aplicație în Aplicația noastră nu înseamnă că susținem, garantăm sau recomandăm serviciile, informațiile, conținutul și/sau datele acestor site-uri sau aplicații terțe.

10.22. De asemenea, nu verificăm dacă Conținutul Părților Terțe este în conformitatea cu cerințe legale (onestitate, plenitudine, bună-credință etc.). Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio informație de pe Site-urile și Aplicațiile Părților Terțe la care Utilizatorul are acces prin intermediul Aplicației sau al Conținutului Părților Terțe, inclusiv pentru orice opinii sau declarații exprimate pe Site-urile și Aplicațiile Părților Terțe sau în Conținutul acestora.

10.23. Faptul că Aplicația poate conține link-uri sau instrucțiuni pentru descărcarea fișierelor și/sau instalarea de software de terță parte nu înseamnă că sprijinim și aprobăm aceste acțiuni.

10.24. Faptul că Aplicația poate conține un link sau referință la orice site, produs, serviciu, informații de natură comercială sau necomercială nu înseamnă că aprobăm sau recomandăm aceste lucruri.

10.25. Utilizatorul își asumă orice risc în cazul în care decide să părăsească Aplicația pentru a naviga spre Site-urile și Aplicațiile Părților Terțe (în special, prin folosirea unui link care duce la Site-urile și Aplicațiile oricăror Părți Terțe) sau să folosească sau să instaleze software-ul oricăror părți terțe — în momentul în care Utilizatorul părăsește Aplicația sau începe să folosească sau să instaleze software-ul unei părți terțe, acești Termeni și Condiții încetează să se aplice Utilizatorului (în ceea ce privește Site-urile și Aplicațiile Părților Terțe și/sau Conținutul oricărei Părți Terțe). La efectuare de acțiuni ulterioare, Utilizatorul trebuie să urmeze documentele aplicabile (EULA, Termenii de Folosire etc.) și polițele persoanelor ale căror site-uri, aplicații și conținut urmează să le folosească.

Limitarea Răspunderii

10.26. COMPANIA SAU DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI ÎN NICIUN CAZ FAȚĂ DE DVS. SAU ORICE PERSOANĂ TERȚĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SECUNDARE, EXEMPLARE, ÎNTÂMPLĂTOARE, SPECIALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV PENTRU PIERDEREA PROFITULUI SAU A DATELOR REZULTATE DIN FOLOSIREA DVS. A APLICAȚIEI, A CONȚINUTULUI, SERVICIILOR SAU A ORICĂRUI SOFTWARE ACCESAT PRIN SAU DESCĂRCAT DIN APLICAȚIA ȘI/SAU SERVICIILE NOASTRE, CHIAR DACĂ COMPANIA ȘTIE SAU A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA DE ASTFEL DE DAUNE. ÎN POFIDA ORICĂRUI LUCRU CONTRAR DIN ACEST CONTRACT, RĂSPUNDEREA COMPANIEI FĂRĂ DE DVS. PENTRU ORICE CAUZA, ȘI INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII, SE VA LIMITA ÎNTOTDEAUNA LA SUMA ECHIVALENTĂ CU NUMĂRUL DE MINUTE DISPONIBILE ÎN CONTUL UTILIZATORULUI DE PE APLICAȚIE LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII. VALOAREA MINUTELOR ESTE CALCULATĂ ÎN CONFORMITATE CU METODA DE PLATĂ CARE A FOST SELECTATĂ DE UTILIZATOR LA ACHIZIȚIONAREA MINUTELOR. DAT FIIND CĂ UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR SECUNDARE SAU ÎNTÂMPLĂTOARE, RĂSPUNDEREA COMPANIEI VA FI LIMITATĂ LA MAXIMUL PERMIS DE LEGE.

11. Accesul la Aplicație. Probleme tehnice

11.1 Recomandare de Software

Pentru cea mai bună calitate a conexiunii și siguranță maximă de comunicare, trebuie să actualizați sistemul de operare de pe computer la timp, să folosiți Google Chrome ca browser, să nu folosiți un VPN și să monitorizați viteza suficientă de conexiune la internet.

11.2. Responsabilitatea de calitate de difuzări

Respectarea cerințelor tehnice pentru difuzare vă revine Dvs. Problemele de comunicare sau calitatea video slabă pot duce la suspendarea contului dvs. până când problemele de difuzare vor fi rezolvate.

11.3. Protecția datelor

Compania depune toate eforturile pentru a stoca datele dumneavoastră în siguranță și pentru a preveni accesul neautorizat la acestea, precum și prelucrarea, copierea sau ștergerea neautorizată a datelor dvs. personale. Nu transferăm datele dvs. personale către părți terțe, cu excepția cazurilor descrise în Contract sau în Polița de Confidențialitate.

11.4. Transferul Accesului la Cont

Nu aveți dreptul să transferați datele de acces la Aplicație și contul dvs. către părți terțe. Trebuie să notificați imediat Compania cu privire la toate cazurile de pierdere a datelor de acces, hacking (piratare) sau pierdere a accesului la contul dvs.

11.5. Încorporarea de Link-uri în Aplicație

Încorporarea de link-uri în Aplicație către alte site-uri web sau aplicații (inclusiv cu utilizarea API-ului) este permisă cu condiția ca acestea să:

 • Nu încalce legea;
 • Nu conțină pornografie;
 • Nu aibă nicio parte ștearsă sau ascunsă a aplicației.

În cazul în care nu suntem mulțumiți de plasarea link-ului, avem dreptul să vă solicităm să ștergeți un astfel de link. Avem dreptul să nu explicăm motivele noastre.

11.6 Viruși și troieni

Nu suntem responsabili pentru infectarea computerului dvs. cu viruși, troieni sau alte programe dăunătoare chiar dacă o astfel de situație se produce din cauza folosirii Aplicației. Vă recomandăm să instalați cea mai recentă versiune a unui program antivirus și să o actualizați în mod regulat pentru a evita scurgerile de date sau deteriorarea dispozitivului pe care îl folosiți ca să vă conectați la internet.

11.7 Schimbările în Aplicație

Compania nu garantează funcționarea neîntreruptă a Aplicațiilor 24/7. Mentenanța Aplicației poate fi întreruptă în orice moment, cu sau fără avertisment.

Aplicația se schimbă și se actualizează în mod constant. Avem dreptul să facem schimbări în Aplicație în orice moment, fără avertisment și fără nicio compensație, ceea ce vă poate afecta experiența.

12. Confidențialitate

12.1 Informații Utilizator

Nu aveți voie să dezvăluiți numele, poreclele, semnele distinctive, preferințele sexuale, subiectele de discuție și orice alte informații personale despre utilizatori pe care le-ați aflat în timpul conversațiilor. Această prevedere se aplică permanent, chiar și după terminarea Contractului.

12.2 Interzicerea schimbului de informații de contact

Utilizatorii nu au voie să dezvăluie nicio informație care să le permită să continue conversațiile în afara Aplicației. Este interzis în mod special schimbul de numere de telefon, conturi pe messenger sau profiluri pe rețele sociale, etc. Utilizatorul este obligat să refuze direct orice solicitare de informații personale de contact.

13. Comunicare. Rezilierea Contractului

13.1 Mesaje de la Companie

Din când în când, vă vom trimite mesaje legate de funcționarea Aplicațiilor și a opțiunilor noi. Vă rugăm să verificați în mod regulat conversațiile și emailurile de asistență pentru a nu rata informații importante de la Noi.

13.2 Transferul de drepturi din Contract

Nu aveți voie să vă transferați drepturile din acest Contract către părți terțe. Compania poate să transfere drepturile sale din acest Contract fără nicio restricție ca urmare a succesiunii, alocării sau a altor tranzacții. Trebuie să vă informăm prin intermediul chat-ului de asistență din Aplicație sau prin email dacă drepturile și obligațiile din acest Contract sunt transmise unei părți terțe.

13.3 Modificări ale Contractului

Avem dreptul de a aduce orice modificări acestui Contract fără consimțământul dumneavoastră. Aceste modificări vor apărea în Contractul afișat în domeniul public. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse Contractului, aveți dreptul de a-l rezilia.

13.4 Rezilierea Contractului

Aveți dreptul de a rezilia Contractul în orice moment. Pentru asta trebuie să încetați imediat să folosiți Aplicația.

Compania are de asemenea dreptul de a rezilia Contractul în orice moment. Avem inclusiv dreptul de a face acest lucru în cazul în care sunteți inactiv pe Aplicație (nu vă conectați la contul dvs.) mai mult de un an. Ca urmare, contul dvs. va fi șters.

14. Activități Ilegale

14.1. Ne rezervăm dreptul de a investiga plângerile sau încălcările raportate ale acestui Contract și de a lua orice măsură pe care o considerăm adecvată, inclusiv, dar nelimitat la, raportarea oricărei activități pe care o suspectăm ca fiind ilegală către organele de poliție, autoritățile de reglementare sau alte părți terțe și dezvăluirea oricăror informații referitoare la la profilul dvs., dacă sunt necesare sau adecvate pentru aceste persoane sau entități, inclusiv adrese de email, istoric de utilizare, adrese IP, informații despre trafic etc.

15. Alte teme

15.1 Invalidarea unei Părți din Contract

În cazul în care orice clauză a Contractului este declarată invalidă, nulă sau inaplicabilă, restul Acordului își va păstra forța legală deplină.

15.2 Perioada de valabilitate

Contractul intră în vigoare la data înregistrării dvs. și rămâne în vigoare pe perioada de folosire a Aplicației sau până când vom rezilia sau înlocui Contractul cu un nou document.

15.3 Legea aplicabilă

Legea din Belize se aplică acestui Contract fără vreo legătură cu conflictul de legi. În cazul oricăror dispute legale, acestea trebuie soluționate în fața unei instanțe din Belize.

15.4 Perioada de reclamare

Orice plângere depusă de dvs. în legătură cu Aplicația trebuie depusă în termen de un an de la data la care motivul plângerii a avut loc. La expirarea acestui termen, veți pierde dreptul de a reclama acea problemă pentru totdeauna și depunerea unei astfel de plângeri va fi considerată interzisă.

15.5 Curtea de justiție

Sunteți de acord că, în cazul în care încălcați acest Contract, Compania va suferi pierderi ireparabile. În acest caz, vom avea dreptul (fără nicio dovadă de astfel de pierdere) să primim protecție legală. Cu toate acestea, asigurarea protecției juridice nu ne limitează să obținem alte modalități de apărare disponibile în conformitate cu legea aplicabilă.

15.6 Date pe care le putem folosi

În cazul în care apare vreo dispută între Companie și Utilizator, Compania își rezervă, de asemenea, dreptul de a folosi următoarele informații ca dovezi care confirmă că ați folosit cu adevărat Aplicația (în unele cazuri — ca dovadă că sunteți proprietarul real al contului) și să le furnizeze autorităților relevante: avatarul dvs; capturi de ecran realizate de sistem atunci când căutați interlocutori; adresa dvs. IP; țara, regiunea și orașul dvs.; tipul de browser și sistemul de operare pe care le folosiți.

15.7 Limba Contractului

Acest document este realizat în diferite limbi. În cazul oricărei îndoieli sau dezacord cu privire la conținutul acestuia sau divergențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

15.8 Numele clauzelor și sub clauzelor

Numele clauzelor și sub clauzelor din Contract nu sunt considerate ca parte substanțială a acestor clauze și sunt folosite doar pentru ușurința de orientare.

15.9 Adresa de Contact

Mesajele privind încălcările Contractului de către Utilizatori trebuie trimise la următoarea adresă: warning@coomeet.com pentru a primi un răspuns imediat.

Alte mesaje referitoare la Contract sau la funcționarea Aplicației trebuie trimise la următoarea adresă: support@coomeet.com

Versiunea actuală a Contractului este disponibilă la următoarea adresă: https://coomeet.com/ro/agreement.